หน้าแรก >> แพ็คเกจล่องเรือ >> เรือคุณแม่ >>ไหว้พระ 3 วัฒนธรรม (พุทธ,คริสต์,อิสลาม)

ไหว้พระ 3 วัฒนธรรม (พุทธ,คริสต์,อิสลาม) 

ไหว้พระ ๓ วัฒนธรรม สำคัญแม่น้ำเจ้าพระยา รับประทานอาหารค่ำบนเรือกระแชงโบราณ
เส้นทาง  ล่องแม่น้ำสามสี
 
 กำหนดการ : เดินเรือทุกวัน เสาร์ 14:00 - 19:00 น. (ท่าเรือริเวอร์ซิตี้สี่พระพระยา)
13.00 น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าน้ำริเวอร์ซิตี้สี่พระยา 
14.00 น.  นำท่านเดินทางตามรอยนานาชาติพันธ์ ด้วยมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางและมากด้วยความรู้ สู่สถานที่แรก?มัสยิดฮารูณ มัสยิดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ที่ตั้งรกรากริมฝั่งเจ้าพระยา ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ รับฟังขั้นตอนการทำพิธีสำคัญ และความเชื่อต่างๆ ของศาสนาอิสลาม และ Rotini - โรตีส่งออก OTOP รสชาติดั้งเดิม หาทานยาก
15.20 น. สมาคมเผยแผ่คุณธรรมเต็กก่า(จีจินเกาะ)
สักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานบนพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรี ไทย-จีนเฉลิม รวมทั้งเหล่าเทพเจ้าในความเชื่อมหายาน และลัทธิเต๋า และงานสถาปัตยกรรมซึ่งออกแบบสอดคล้อง ตามหลักฮวงจุ้ย
16.40 น. ซางตาครู้ส กางเขนศักดิ์สิทธิ์ หรือ วัดกุฎีจีน
ผสมผสานวัฒนธรรมการก่อสร้างของยุโรปในช่วงต่างๆ
ร่วมกับการออกแบบของสถาปนิกคนเดียวกับพระที่นั่งอนันตสมาคม เยี่ยมชุมชนกุฎีจีน ชมขั้นตอนการทำขนมสืบทอดจากชาวโปรตุเกส และจีน ปัจจุบันเหลือเพียง 2 ร้านเท่านั้น เจ้าดัง
17.50 น.  รับประทานอาหารค่ำบนเรือเอี้ยมจุ๊นโบราณ สไตล์บุพเฟต์
ชมอุโบสถหลังงาม กราบพระพุทธเทวราชปฏิมากร 
พระประธานในพระอุโบสถ เที่ยวพิพิธภัณฑ์ สักทอง สักการะพระบรมสารีริกธาตุ รับฟัง ประวัติพระสังฆราช ๑๘ พระองค์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
19.00 น. กลับถึง ท่าเรือ River city shopping complex (สี่พระยา) โดยสวัสดิภาพ


 

รายการอาหารและเครื่องดื่ม
-          ผ้าเย็นบริการตลอดเส้นทาง
-          เครื่องดื่มบริการตลอดเส้นทาง : น้ำสมุนไพร / น้ำอัดลม / น้ำเปล่า
มื้อเบาๆ ระหว่างเดินทาง
-          ขนมสอดไส้โบราณ
-          โรตี (ชิมที่ร้าน)
-          ขนมฝรั่งกุฏีจีน ร้านแม่เป้า เจ้าดัง
 มื้อหนัก ปิดท้าย
-          แกงเขียนหวานไก่ สูตรเรือคุณแม่ ทานกับโรตีจากมัสยิดฮารูณ
-          ข้าวหมกไก่ สูตรดั้งเดิมชาวอิสลาม หาทานได้ที่เรือคุณแม่เท่านั้น
-          สปาเก็ตตีซอสแฮม
-          ผัดผักฝรั่ง
-          ลาบไก่ สูตรเรือคุณแม่
-          ปลาหมึกผัดซอสไข่เค็ม
-          กุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมพริกไทย
-          ปีกไก่บนทอดน้ำปลา
-          ข้าวหอมมะลิ
-          ผลไม้ตามฤดูกาลคัดคุณภาพกว่า 5 ชนิด
-          ข้าวเหนียวมะม่วงเกรด A
-          ตะโก้อร่อย ร้านสุจิตพร
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าเรือขนข้าวโบราณนำเที่ยว
2. ค่าวิทยากรพิเศษบรรยายประวัติ 3 วัฒนธรรม
4. ค่าอาหารว่างบริการตลอดเส้นทาง
5. ค่าอาหารเย็นสไตล์บุพเฟต์
6. ค่าเครื่องดื่ม น้ำสมุนไพร น้ำอัดลม น้ำเปล่า บริการตลอดเส้นทาง
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ
 
จุดหมายแรก "มัสยิด ฮารูณ" ปัจจุบันตั้งอยู่ด้านหลังศุลกสถาน เป็นตึกเก่า ที่ผู้คนนิยมมาถ่ายภาพ
จุดหมายที่สอง "จีจิงเกาะ" กับมุมถ่ายภาพที่ไม่บอกไม่ทราบว่าที่นี่ประเทศไทย
โบสถ์ซางตาครู้ส ชมศิลปะนีโอคลาสสิก และความสุดสวยงามประทับใจภายในโบสถ์
 
 
   
   
 
 
 
 


การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา

การเดินทางไปล่องเรือ        สถานที่ต่างๆ เรือล่องผ่าน         การสำรองที่นั่งบนเรือ 

Copyright © 2012 All Rights Reserved.