หน้าแรก >>แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> ลาว

รหัสโปรแกรมทัวร์ PKGLA16902 หลวงพระบาง EZY PACKAGE 3วัน 2 คืน PG

แพจทัวร์เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป(ไม่ต้องรอกรุ๊ป) ราคา 20,900 บาท/ท่าน

หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงสี-เขาพูสี-NIGHT MARKETตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านซ่างไห-ถ้ำติ่ง-วัดเชียงทอง-พระราชวังหลวง-วัดวิชุนราช
BKK-LPQ  PG941  10.05-12.05
LPQ-BKK  PG942  12.45-14.50

 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ PKGLA16901 หลวงพระบาง EZY PACKAGE 3วัน 2 คืน QV

แพจทัวร์เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป(ไม่ต้องรอกรุ๊ป) ราคา 20,900 บาท/ท่าน

หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงสี-เขาพูสี-NIGHT MARKET-ตักบาตรข้าวเหนียวตลาดเช้า-บ้านซ่างไห-ถ้ำติ่ง-วัดเชียงทอง-พระราชวังหลวง-วัดวิชุนราช
BKK-LPQ QV634 10.25-12.05
LPQ-BKK  QV633  07.30-09.15

 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ LA16901 อุดรธานี-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 4 วัน DD

ราคา 16,900 บาท วันที่28-31 ตุลาคม 2556

อุดรฯเวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-วัดเชียงทอง-ล่องแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านซ่างไห-น้ำตกตาดกวงสี-เขาพูสี-ตลาดค่ำ-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระราชวังหลวง-วังเวียง-เวียงจันทน์-หอพระแก้ว-วัดศรีเมือง-พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-เวียงจันทน์-อุดรธานี
BKK-UTH  DD9200  06.00-07.05
UTH-BKK  DD9217  18.35-19.35

 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว...ลาว

 

 

ประตูชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเวียงจันทน์บนถนนล้านช้างสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณ์ชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงคราม พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ตั้งอยู่กลางเมืองหลวงพระบาง ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ลักษณะอาคารเป็นชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส
วัดวิชุนนราช ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวงพระบาง ถนนวิชุนราช เจ้าชีวิตวิชุนราชโปรดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2046 ตั้งชื่อตามพระนามของพระองค์ วัดพระธาตุหลวง กรุงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นวัดที่มีความหมายต่อชาวลาวทั้งประเทศ และเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยที่สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชได้
ถ้ำติ่ง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำเป็นที่สักการะทางพระพุทธศาสนา เป็นเทวสถานของเจ้าที่แม่น้ำ ประมาณศรรตวรรษที่ 8ชาวลาวได้ย้ายจากประเทศจีน น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่างตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสายมีลักษณะต่างระดับกัน
ตักบาตรข้าวเหนียว ที่หลวงพระบางประชาชนชาวลาว และนักท่องเที่ยวจะมานั่งรอตักรบาตรข้าวเหนียว ในตอนเช้าที่เมืองหลวงพระบาง ตั้งแต่ 06.00 น. ตลาดเช้าหลวงพระบาง ตั้งอยู่ขนานกับถนนสีสว่างวง ข้างโรงแรมรามายะนะ ตลาดเช้าหลวงพระบางแห่งนี้ มีการจำหน่ายสินค้าประเภทของกินเป็นส่วนใหญ่