หน้าแรก >>แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> เนปาล

รหัสโปรแกรมทัวร์ NE17301-NEPAL 5 DAYS TG - FEB-DEC 2557

เนปาล 5 วัน 4 คืนเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม 57,28 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558

ราคาเริ่มต้นที่ 39,999-40,999 บาท(กรุ๊ปทัวร์แบบ VIP ) สายการบินไทย

**พิเศษ** เข้าสักการะเทพธิดากุมารีเมืองปาทัน     **พิเศษ** มีบริการอาหารจีนและอาหารไทย

**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม          **พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

**พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง                   **พิเศษ** บินการบินไทย

**พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง             **พิเศษ**แถมกระเป๋าพับสุดเก๋

**พิเศษ** เข้าชมวัดชางกู นารายัณ วัด แห่งเทพวิษณุที่เก่าแก่ที่สุดในกาฐมาณฑุ

**พิเศษ** ชมระบำพื้นเมืองเนปาลพร้อมบริการอาหารพื้นเมือง

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ NE16903 เยือนดินแดนหิมาลัย 4วัน RA

ราคาท่านละ 25,900 บาท วันที่ 27-29 กันยายน,18-21 ตุลาคม,6-9 ธันวาคม 2556

มนต์เสน่ห์แห่งเนปาล สู่อ้อมกอดแห่งเทือกเขาหิมาลัยกาฐมาณฑุ-นากาก๊อด-ปักตาปูร์ -ปาทัน
BKK-KTM  RA402  10.15-12.25
KTM-BKK  RA401  13.30-18.15

 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ NE16902 นมัสเตเนปาล 5วัน RA

ราคาท่านละ 31,900 บาท วันที่ 23-27กันยายน 2556

ราคาท่านละ 31,900 บาท วันที่ 21-25 ตุลาคม 2556 

กาฐมาณฑุ-เจดีย์สวะยัมภูนาถ-โปขรา-น้ำตกเดวี-ทะเลสาบฟีว่าวัดบาราฮี-ยอดเขาซารังก๊อต-ภัคตาปูร์-เทือกเขานากาโก๊ตเมืองปาทัน-วัดปศุปฎินาถ-เจดีย์พุทธนาท-ทาเมล-ระบำเนปาล

BKK-KTM  RA402  10.15-12.25
KTM-BKK  RA401  13.30-18.15

 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..     


รหัสโปรแกรมทัวร์ NE16901 เนปาล-กาฐมาณฑุ-นากาโค๊ด-โปรครา 5 วัน TG

ราคาท่านละ 39,900 บาท วันที่ 23-27 ตุลาคม,5-9 ธันวาคม 2556

ราคาท่านละ 40,900 บาท วันที่ 28 ธันวาคม 56 - 01 มกราคม 2557

กาฐมาณฑุ-ปัคตาปูร์-พระราชวัง 55 แกล-นาคาโก๊ด-วัดปศุปาตินาถ-โปครา-ทะเลสาบฟีว่า-วัดบาราฮี-ยอดเขาซารังกอต-น้ำตกเดวี่-ถ้ำพระศิวะ-ค่ายอพยพชาวธิเบต-โปครา-ปาทัน-มหาเจดีย์เพาธนาถ-พระราชวังโบราณเมืองปาทันมหาพุทธเจดีย์สถาน-เจดีย์สวยมภูนารท-พระราชวังหนุมานโดก้า-ช้อปปิ้งถนนทาเมล
BKK-KTM  TG319  10.35-12.45
KTM-BKK  TG320  13.50-18.25

 

ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์..