หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> ฮ่องกง >>HK17103มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 3คืน

HK17103มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 3คืน  

วันที่ 05-08 Dec (FD2542/2547) ราคา 18,900 บาท

วันที่ 07-10 Dec (TG750/TG753) ราคา 19,900 บาท

วันที่28-31 Dec  (FD2542/2547),29Dec-01Jan (FD2540/2545) ราคา 22,900 บาท    

HK17103มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 3คืน (BY FD 2542 / FD 2545 )

D1  กรุงเทพฯ –มาเก๊า (FD2542:1010-1340)

      จูไห่ (ซิตี้ทัวร์ /โชว์หยวนหมิงชิงหยวน) (- /- / D)

D2  จูไห่ (ซิติ้ทัวร์) - เซินเจิ้น(โชว์ Splendid )   (B /L/ D)

D3 เซินเจิ้นฮ่องกง (ซิตี้ทัวร์) – อิสระตามอัธยาศัย (B/L/ -)

D4  ฮ่องกง - มาเก๊า(ซิตี้ทัวร์/ ชมเวเนเชี่ยน)–กรุงเทพ  (B / L / -) 

      (FD2545:1950-2130)

— พัก จูไห่ 1คืน  /เซินเจิ้น 1คืน / ฮ่องกง 1 คืน

 (HKG : Silka Seaview / Rosdale kowloon)

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา