หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> ฮ่องกง >>HK17105มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 4 วัน 3คืน

HK17105มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 4 วัน 3คืน 

HK17105มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (BY FD 2542 / FD 2545 )  

วันที่14-17 ธ.ค. 56//11-14 ม.ค.,15-18, 22-25ก.พ. 2557 ราคา 16,900 บาทเท่านั้น

วันที่ 07-10 Dec (TG750/TG753) ราคา 19,900 บาท//วันที่28-31 Dec  (FD2542/2547) ราคา 21,900 บาท  

D1  กรุงเทพฯ –มาเก๊า (FD2542:1010-1340) /จูไห่(โชว์หยวนหมิงชิงหยวน) (- /-/ D)

D2  จูไห่ (ซิตี้ทัวร์)/ ฮ่องกง อิสระ (B /L/ -)

D3  ฮ่องกง (ซิตี้ทัวร์)  - เฟอร์รี่สู่มาเก๊า (B/L/-)

D4  มาเก๊า (ซิตี้ทัวร์)–กรุงเทพ  (B / L / -) / (FD2545:1750-1945)

— พัก ฮ่องกง 1 คืน  (Silka Seaview /Largos hotel ) /จูไห่ 1คืน / มาเก๊า 1คืน

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา