หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> เกาหลี >>KR20001 เกาหลี 5 วัน 3 คืน 2016

KR20001 เกาหลี 5 วัน 3 คืน 2016 

 

รายละเอียดโปรแกรมการเดินทางเดือน

วันแรก        กรุงเทพฯ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

2100       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Jet Asia (JF180) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)

 

วันที่สอง     อินชอน – หมู่บ้านเจ้าชายน้อย La Pettie France - เกาะนามิ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - กิมจิ+สวมชุดฮันบก - วัดวาวูจองซา (-/L/ D)

0110         ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ JF180 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

0830       เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย...

...นำท่านสู่ Paju Premium Outlets ถือเป็น outlet mall ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ในปัจจุบัน ภายในมีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน ตั้งแต่แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นต้น นำท่านชม หมู่บ้านฝรั่งเศส La Pettie Frace พาท่านชมบรรยากาศหมู่บ้านฝรั่งเศส เจ้าชายน้อย ชมสีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองในฝรั่งเศสหมู่บ้านที่เต็มสีสัน ระบายด้วยสีลูกกวาดทำให้ท่านรู้สึกเหมือนได้สัมผัสประเทศฝรั่งเศสจริงๆ ภายในจะมีร้านค้าต่างๆ มากมายให้เดินเล่น หรือถ่ายภาพ ไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ขนม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ร้านขายสมุนไพร เครื่องใช้ภายในบ้านๆ ฯลฯ 

เที่ยง        บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เมนูทัคคาบี้ หรือไก่ผัดซอสเกาหลี

               จากนั้น นำท่านลงเรือข้ามสู่ เกาะนามิ โดยใช้เวลา ประมาณ 10 นาที ชมวิวทิวทัศน์ของสถานที่พร้อมไฮไลท์ของเกาะนามิคือ รูปถ่ายขนาดตัวจริงของ เบยองจุน และแชงจีอู คู่พระนางในละคร winter love song หรือเพลงรักในสายลมหนาว อันโด่งดังไปทั่วเอเชีย... มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปความประทับใจไว้เป็น ความทรงจำว่ากาลครั้งหนึ่งได้เคยเดินทางมา ณ เกาะนามิ!!! พร้อมเดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้  มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวางได้เวลาเดินทางสู่  ไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านเพลิดเพลินเลือกเก็บและชิมสตรอเบอร์รี่สดๆๆรสชาติหวานกรอบตามอัธยาศัย นำท่านเยี่ยมชมและนมัสการ วัดวาวูจองซา มีพระเศียรของพระพุทธรูปขนาดมหึมา  ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อมโดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆวางเรียงรายอยู่โดยรอบ จากนั้นนำท่านสู่ Kimji School หรือ โรงเรียนสอนทำกิมจิ ชมวิธีการทำกิมจิ ให้ท่านได้ทดลองทำกิมจิด้วยตัวท่านเอง และสามารถนำกลับมาเป็นของฝาก พิเศษ เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ ฮันบก พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  ได้เวลาเดินนำท่านเยี่ยมชมและนมัสการ วัดวาวูจองซา มีพระเศียรของพระพุทธรูปขนาดมหึมา  ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อมโดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆวางเรียงรายอยู่โดยรอบ

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู 

พัก              JM Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม     สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  - กรุงโซล - โซลทาวเวอร์  - พระราชวังเคียงบ็อค - ชมโชว์ – ช้อปปิ้งย่านทงแดมุน ( B/L/ D)           

เช้า             บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบ เขาขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก  พร้อมให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จำกัดชนิด อีกทั้งการแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา พร้อมถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งบานสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้เป็น THEME ตามฤดูกาล(มีนาคม-เมษายน: สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน: สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา เมนู หมูย่างเกาหลี หรือ คาลบี้

               จากนั้นนำท่านสู่ N Seoul Tower ถือได้ว่าเป็น Landmark หรือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของกรุงโซลก็ว่าได้ท่านจะๆได้สัมผัสกับจุดชมวิวชมทัศนียภาพของกรุงโซลได้ 360 องศา “ซี่งเชื่อกันว่าถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจที่หอคอยนัมซาน และโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รักคู่นั้นจะไม่มีใครมาพรากจากกันได้ชั่วนิรันดร์” มีเวลาอิสระให้ท่านเดินเล่น  นำท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นในค.ศ. 1394 หรือ  600 ปีก่อน และยังถือว่าเป็นพระราชวังที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุด นอกจากการเดินเยี่ยมชมประติมากรรมร่วมสมัยแล้ว เรายังสามารถชมพิธีการเปลี่ยนเวรราชองค์รักษ์อีกด้วย พิธีนี้เป็นพิธีเปลี่ยนเวรของราชองค์รักษ์ในราชวงศ์โชซอน โดยจะจัดขึ้นทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ พร้อมถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางน้ำ เคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ พิเศษได้เวลาพาท่านชมโชว์ Hero drawing Show / Drum Cat Show หรือ Fanta Stick Show 

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู บิบิมบัพ

               จากนั้นท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ตลาดทงแดมุน เต็มไปด้วยตึกสูงของบรรดาห้ามสรรพสินค้าขาย เสื้อผ้าทั้ง Doosan Tower เป็นที่ตั้งของห้าง Doota, ตึกมิกลิออเร่ แต่ละชั้นแบ่งกลุ่มขายสินค้าชัดเจน  เริ่มจากชั้นใต้ดิน เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต ชั้น 1 ขายเสื้อผ้าวัยรุ่น ชั้น 2 ขายเสื้อผ้าผู้หญิง เสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น ทำให้ไม่สับสน แต่ละชั้นแบ่งเป็นล็อคๆเจ้าของหรือคนขายส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีราคาต่อรองได้เล็กน้อย ท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี่

ที่พัก           Co – Op City House หรือเทียบเท่า   

 

วันที่สี่         ถนนยออิโด - ศูนย์โสม – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – Cosmetic Gallery - TRICK EYE 3D + ICE MUSEUM - ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน - Amethyst - ตลาดเมียงดง            (B/L/D)    

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

               นำท่านชม ถนนซากุระแห่งกรุงโซล Yeouido’s Streets หรือ ถนนยออิโดะ ที่มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี้ ในเดือนเมษายนในแต่ละปีมีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายนี้ ได้สัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติคในยามเย็นถนนสายนี้จะยิ่งคึกคัก มีกิจกรรมรื่นเริงหลากหลาย และมีดวงไฟประดับประดาตัดกับสีขาวอมชมพูของดอกซากุระสวยงามยิ่งสินค้าพื้นเมือง

               หมายเหตุ: เทศกาลชมดอกซากุระจะเริ่มบานในเดือนเมษายนของทุกปี หากหมดช่วงเทศกาลแล้วจะไม่มีโปรแกรมชมดอกซากุระที่ถนนยออิโดะ นำท่านชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสม นำพบกับผลิตใหม่ล่าสุด น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบันชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเครื่องสำอางเกาหลีที่ COSMETIC GALLERY ซึ่งที่นี่มีสินค้าเครื่องสำอางเกาหลีให้ท่านเลือกซื้อมากมายหลายแบรนด์ อาทิ ROJUKIS, DR.CLOSEE, DR.MJ เป็นต้น  

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมทัค

บ่าย          จากนำท่านเยี่ยมชม TRICK EYE MUSEUM 3D GALLERY “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม่เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ทั้งคนเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางมาเก็บรูปภาพพร้อมโพสท่าเก๋ๆ กับฉากสามมิติ  พร้อมทั้งเข้าชม ICE MUSEUM " เมืองน้ำแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ำแข็งกว่า 50 ชิ้นจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จำลองเป็นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็ง! และเอาใจเด็กๆด้วยสไลเดอร์น้ำแข็ง และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย จากนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า  500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ มีเวลาพาท่านเดินชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปีที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ได้เวลานำท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง แดนเกาหลีเป็นแดนของ พลอยสีม่วงพลอยแห่งสุขภาพและนำโชคโดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจพลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน  จี้ ต่างหูและสร้อย                    

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ตุ๋นโสม

               จากนำท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง (Myeong-dong) หรือสยามสแควร์เกาหลี จะได้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทร์น เครื่องสำอางดังๆของเกาหลีพบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่น หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวันเชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าได้ตามอัธยาศัยที่นี่มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งทั้ง Lotte Department Store, Migliore, Shinesegae เป็นต้น ร้านรวงรอบๆก็ตกแต่งดูดี มีสไตล์ สลับกับร้านอาหาร ร้านกาแฟ ภัตตาคาร ที่ตกแต่งได้สวยงามน่ารักเอาใจวัยรุ่นกันสุดๆ

ที่พัก           Co – Op City House หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า       Herb Center –Supermarket - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ         (B/L/-)

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือภัตตาคาร  

               นำท่านสัมผัส ร้านสมุนไพรฮ็อกเกนามู สมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลมฯลฯเมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พุลโกกิ

                   อิสระช้อปปิ้งร้านขายของที่ระลึก, ขนม, ของฝาก ณ ซูเปอร์มาร์เก็ต แห่งนี้เป็นร้านค้าขนาดใหญ่ที่มี 2 ชั้น เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยนิยมแวะซื้อของฝากของขวัญกลับบ้าน โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นของแห้งที่สามารถเก็บไว้ได้นานๆ โดยไม่บูดเสีย เช่น บะหมี่เกาหลี, สาหร่าย, ขนม, ลูกอม, ขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดกิมจิ, ไก่ตุ๋นโสมบรรจุถุงสุญญากาศ, ตะเกียบ เป็นต้น

1530         ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ JF181

1950       ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

***หมายเหตุโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3 ท่าน/ห้อง

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว (เพิ่ม)

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

31 มีนา - 4 เมษา 58

17,900 บาท

17,900 บาท

16,900 บาท

4,900 บาท

3-7 เมษา 58

18,900 บาท

18,900 บาท

17,900 บาท

4,900 บาท

4-8 เมษา 58

16,900 บาท

16,900 บาท

15,900 บาท

4,900 บาท

7-11 เมษา 58

16,900 บาท

16,900 บาท

15,900 บาท

4,900 บาท

10-14 เมษา 58

25,900 บาท

24,900 บาท

22,900 บาท

5,900 บาท

21-25 เมษา 58

16,900 บาท

16,900 บาท

15,900 บาท

4,900 บาท

27 เมษา-1พฤษภา 58

17,900 บาท

17,900 บาท

16,900 บาท

4,900 บาท

 

ราคาทัวร์รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

þ ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

þ   น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 23 กก

 • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

ราคาทัวร์ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 20 USD หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป หรือจ่ายเป็นเงินไทย 700 บาท โดยเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์จะเก็บจากท่านในวันเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 

หมายเหตุ

 • จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 30 ท่าน ขึ้นไป
 • เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 

 

ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและเกาหลี อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทนั้นๆ

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท
 2. การจองทัวร์ตั้งแต่วันที่ 10 – 13 เมษายน 2558 พร้อมชำระงวดแรก 15,000 บาท
 3. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 4. กรณี ยกเลิกการเดินทาง
 5. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 6. แจ้งล่วงหน้า 30 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 3,000 บาท
 7. แจ้งล่วงหน้า 15 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทั้งหมดท่านละ 5,000 บาท
 8. แจ้งล่วงหน้า 1 – 14 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
 9. ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 5,000 – 10,000 บาทและอื่นๆ

 

!!! Joyland ประกันการเดินทางเฉพาะภาคพื้นดิน

( ไม่รวมประกันทางเครื่องบิน) !!!

บริษัทรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด

เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาดและผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ

แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง

ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด

หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) 

ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายที่เกาหลีให้แก่ท่าน

หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี

หรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ 

หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย

 ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต

เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด

หมายเหตุที่ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้าย

ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ

โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งสิน  แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า

โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก

ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น

ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ในวันที่ทาง

บริษัทจำเป็นต้องเข้าร้านค้าของทางรัฐบาลเกาหลี ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการ

 

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา