หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> พม่า >>MM17002พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี3 วัน 2 คืน DD SEP 2016

MM17002พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี3 วัน 2 คืน DD SEP 2016 

MM17002พม่า - ย่างกุ้ง -หงสาวดี 3 วัน 2 คืน รวมค่าวีซ่า

PRO NOK AIR (DD) THAI AIRLINE (ช-ย) ราคา 12,900 บาท/ท่าน พักเดี่ยว 3900 บาท

ดินทางตลอดเดือนกันยายน

 11-13/13-15/18-20/20-22/25-27/27-29 ก.ย  

**รายการเต็มโปรดสอบถามเจ้าหน้า

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา