หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> มาเลเซีย >>MS9801™ มาเล ? สิงค ครบสูตร 6 วัน 5 คืน

MS9801™ มาเล ? สิงค ครบสูตร 6 วัน 5 คืน 

Sultan Abdul Samad Building UNIERSAL STUDIOS SINGAPORE

 (บินลงปีนัง -บินกลับจากสิงคโปร์ 6 วัน ) “ รางวัลขายยอดเยี่ยม 6  ปีซ้อน  จากเก็นติ้ง ไฮแลนด์ มาเลเซีย

การเดินทาง       18-23ก.ค./7-12ส.ค./10-15ก.ย./8-13,15-20ต.ค./22-27ต.ค.56

วันแรก           กรุงเทพ – ปีนัง –-ป้อมปืนควอนอริส
11.45 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาร์เตอร์ 2 สายการบินแอร์เอเชีย
14.10 น. ออกจากกรุงเทพ สู่ปีนัง โดยสายการบินไทย แอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่    FD  2901
16.55 น.  เดินทางถึงสนามบินปีนัง นำสัมภาระขึ้นรถปรับอากาศ ผ่านชมอาคารบ้านเรือนชาวปีนัง ซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมโปตุเกสซึ่งเหมือนอาคารของชาวภูเก็ต จากนั้นนำท่าน เที่ยวชมป้อมปืนควอโนริส ที่ อังกฤษสร้างขึ้นไว้ต่อสู้กับสยามประเทศในสมัยก่อน ริมทะเลปีนัง ที่นั่นท่านจะได้ชมอาคารCity Hall ที่ ออกแบบสร้างอย่างสวยงาม  ด้วยสถาปัตยากรรมแบบอังกฤษ  หอนาฬิกาที่โดดเด่น       ที่เป็น เอกลักษณ์  ตั้งตระหง่านอยู่ใกล้ชายทะเล
18.00 น. บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 1 ) จากนั้นนำท่าน เข้าที่พักโรงแรม Bayview/ Cititel หรือระดับใกล้เคียงกัน เชิญท่านพักผ่อนหรือช้อปปิ้งเที่ยวชมชีวิตชาวปีนังยามค่ำคืนหรือท่านจะลองนั่งสามล้อปีนังเอกลักษณ์อันโดดเด่น 

 


วันที่สอง        วัดไทย-วัดพม่า-วัดเขาเต่า -ปีนัง  - คาเมรอนไฮแลนด์
07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)  หลังอาหารชม วัดไชยมังคราราม  สร้าง พ.ศ. 2388 เป็นวัดไทยที่มีพระพุทธไสยาสน์ยาว อันดับ  3 ของโลก และมีหลวงปู่ทวด อยู่ด้านในโบสถ์   ชม วัดพม่า วัดดามิการาม   ซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยฯ   ของพม่า ด้านในมีพระพุทธรูปหินอ่อน และเจดีย์ แบบพม่าที่งดงาม นำท่าน เที่ยวชม วัดเขาเต่า   ซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา  ชม เจดีย์หมื่นพระ ที่ซึ่งรัชกาลที่ 5  เคยเสด็จประพาส เมื่อหลายร้อยปีก่อนและพระองค์ได้ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ ให้กับวัด  เดิมทีวัดได้ สร้างองค์เจดีย์แบบจีนทั้งองค์เจดีย์  มีเจ็ดชั้น ทางวัดได้ซาบซึ้งถึง พระกรุณาธิคุณของพระองค์ จึงได้แก้ไขให้ ชั้นที่สาม ถึงชั้นที่ห้า เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย  มาตราบเท่าทุกวันนี้  บนวัดเขาเต่า เราสามารถชมทิวทัศน์ของเมือง ปีนังเมืองท่าใหญ่ในสมัยประเทศอังกฤษมาปกครองนำท่านลงจากวัดเขาเต่าสนุกกับการลงจากเขาช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายจากทั่วประเทศ  นำท่านเลือกซื้อของที่ระลึกท้องถิ่นฝากคนที่บ้าน "บะกุดเต๋ "(ผงสมุนไพรยาจีนบำรุงร่างกาย) และน้ำมันแก้ปวดเมื่อยที่เลื่องชื่อจากนั้นออกเดินทางสู่คามรอน
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 3)  เข้าสู่เส้นทางด่วนซุปเปอร์ไฮเวย์  ถึงเมืองอิโปร์ กราบนมัสการเจ้าแม่
กวนอิม ณ วัดจีนภายในถ้ำจะประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม, พระสังขจายและเทวรูปเทพเจ้าจีนปางต่าง ฯลฯ ภายในถ้ำ  จากนั้นเดินทางสู่คาเมรอนไฮแลนด์ สถานที่พักตากอากาศบนเขาสูงของนักธุรกิจชาวอังกฤษอันโด่งดังในอดีตปัจจุบันทำเป็นสถานที่พักตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ชื่นชมธรรมชาติ ระหว่างทางสู่คาเมรอนชมไร่พืชผักอันเขียวขจีและไร่สตอร์เบอร์รี่จำนวนมากมายบนภูเขาสูงสัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวเขาและป่าดงดิบแวะชมฟาร์มผึ้ง ซึ่งชาวคาเมรอนนิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก เชิญท่านชมบรรยากาศสภาพ ระบบนิเวศภายในฟาร์ม  หรือ เลือกซื้อน้ำผึ้งกลับบ้าน      ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
18.30 น. บริการอาหารค่ำ ( มื้อที่ 4 ) แบบสุกี้หม้อไฟ ชาบู-ชาบู  จากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้งผลไม้ ,ดอกไม้เมืองหนาว
20.30 น. นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมฮอริเทจ หรือระดับใกล้เคียงกัน ล้อมรอบด้วยทิวเขาสถานที่พักงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป                   

 วันที่สาม     คาเมรอนไฮแลนด์ – เก็นติ้งฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5)  สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า  นำท่านลงจากเขาคาเมรอนฯ แวะเที่ยวไร่ชาบารัต ขนาดใหญ่ มองดูคล้ายผืนผ้าสักหลาดขนาดยักษ์ เป็นชาที่มีรสชาติ อร่อยที่สุดของมาเลเซีย เชิญท่านเลือกชิม หรือซื้อชาจากไร่ฝากคนทางบ้าน  จากนั้นแวะ เที่ยวน้ำตกอีสกันดา  ระหว่างเส้นทางลงจากคาเมรอนฯ ได้เวลาอันสมควร  เดินทางสู่  ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์
13.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) จากนั้นนำท่านสู่สถานี SKY WAYกระเช้านั่งกระเช้าข้ามภูเขาเป็นระยะทาง 3.4  กิโลเมตร ซึ่งมีความเร็วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเซีย (ควรเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กเพื่อพักค้างคืน 1 คืน)  ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมากเป็นประสบการณ์ที่คุณจะไม่ลืมสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ ระหว่างทางท่านจะได้พบฝูงสัตว์ป่าและหมู่บ้านชาวป่า(จำลอง) สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบยุโรปแต่แสนสุขสบายในระดับความสูงกว่า 6,000 ฟิตจากระดับน้ำทะเลเข้าที่พัก โรงแรมเฟิสร์ทเวิลด์  เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัยเชิญท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดบริเวณสวนสนุกขนาดใหญ่ตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)หรือ  หากท่านจะเข้าคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย   *** สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต่ำกว่า  21  ปี  ห้ามเข้าคาสิโน *** ( กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่ กัวลาลัมเปอร์ )   เลือกทานอาหารตามสะดวก ที่ฟู๊ดคอร์ด หลากหลายชนิด  

วันที่สี่          เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ –ปุตราจาย่า – มะละกา – ยะโฮร์บารู
07.00 น. บริการอาหารเช้า   ( มื้อที่  7 )
08.30 น. นำท่านลงจากเก็นติ้ง มุ่งสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ นครแห่งวัฒนธรรม เลือกช้อปปิ้งสินค้าจำพวกช็อคโกแลตในราคาโรงงาน และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม บะกุ๊ดเต๋ ที่คนจีนในมาเลเซีย นิยมรับประทาน นำคณะเดินทางสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ชมและถ่ายรูปกับ ตึกปิโตรนัส ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกสูงถึง 452 เมตร ผ่านชมหอคอยโทรคมนาคมK.L.TOWER  (ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก) จากนั้นนำท่านผ่านชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกรัฐสภา อุนสาวรีย์ทหารอาสาและอาคารใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นำท่านถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka สถานที่ฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง อาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย Selangor  Club ของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานน้ำพุ St Mary Chuch โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่ 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ชึ้นแทน อันถือเป็นวันฉลองเอกราช) นำชมพระราชวัง อีสตาน่า ไนการ่า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 8) จากนั้นนำท่านสู่ปุตราจาย่า เมืองใหม่ ที่มีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็นเมืองที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่ ชมทำเนียบรัฐบาลสีชมพูอันงดงามยิ่งใหญ่อลังการมัสยิดที่งดงาม ก่อนเดินทางสู่ มะละกา เมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ เดินทางโดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์  นำท่านเดินทางไปชมความงดงามของ Stadthuys ,Victoria Fountain, Christ Church หอนาฬิกา กังหันแถบ Duch Squareและย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช จากนั้น นำท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hillชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์ (ตามตำนานเล่าว่าเมื่อหลายร้อยปีล่วงมาแล้ว นักบุญ Farncisได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปี เขาได้ฝังศพไว้ในมะละกาต่อมาได้ขุดศพท่านขึ้นเพื่อจะนำท่านไปฝังที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึ้นมาปรากฏว่า ศพท่านเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตำแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกัน แต่ทางพระราชวังได้ตอบกลับมาอีก 16 ปีผ่านไปขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับประกาศให้เป็นนักบุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปีผ่านไป ทางมะละกาต้องการสร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้บนยอดเขา St. Paul Hillเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ปรากฏว่าในวันหนึ่งเกิดฟ้าผ่าลงมาถูกกิ่งไม้ใหญ่หักลงมาถูกแขนหัก เหมือนแขนข้างที่ตัดส่งให้ พระราชวังวาติกัน St. Francis Xavierจึงมีผู้นับถือทั่วโลกและมีโรงเรียนในชื่อท่านทั่วโลก ชม ทิวทัศน์บนยอดเขา ดูจุดยุทธศาสตร์จากยอดเขา จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทำลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด เพราะไม่ต้องการให้มะละกามีเขี้ยวเล็บ (เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago)  จากนั้นก่อนอำลามะละกา ผ่านชมมัสยิด Al-Azim Mosque ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนและชวาซึ่งมีความงดงาม แตกต่างจากมัสยิดประจำรัฐอื่นนำท่านสู่รัฐยะโฮร์ ซึ่งอยู่ปลายแหลม มลายู
เย็น บริการอาหารเย็น  (มื้อที่ 9)
22.00 น. เดินทางถึงรัฐยะโฮร์รัฐที่มีความเจริญมากที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียอยู่ติดกับสิงคโปร์ เข้าที่พักโรงแรม นิวยอร์ค หรือโรงแรมเซเรซ่า หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ห้า        ยะโฮร์บารู – สิงคโปร์ (  เกาะเซ็นโตซ่าสวนสนุก ยูนิเวอแซล )
06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 10) นำท่านสู่ด่านยะโฮร์บารู เพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น นำท่านนั่งรถสู่ เกาะเซ็นโตซ่า พาท่านสนุกกับ UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE ซึ่งเป็นที่เดียว และ ที่แรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เต็มไปด้วยเครื่องเล่นและจุดท่องเที่ยวที่มากกว่ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวูดและยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น ซึ่งจะมี จุดท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด โดย 18 จุดท่องเที่ยวมีเฉพาะในสิงคโปร์ที่เดียวเท่านั้น(อาหารกลางวันรับประทานเองเพื่อความสะดวก)เชิญท่านตื่นตาตื่นใจกับ             
   สูงที่สุดในโลก                     รถไฟเหาะตีลังการางคู่
    ครั้งแรกในโลก                   เครื่องเล่นจากภาพยนตร์มาดากัสกา 
    ครั้งแรกในโลก                   ดินแดน Sci-Fi 
    ครั้งแรกในโลก                   ปราสาทเชร็ค
    สนุกที่สุดในโลก                ทรานฟอเมอร์   
เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นนานาชนิดทั้ง 7 โซน ใน Universal Studios Singapore อาทิเผชิญหน้ากับกองทัพมัมมี่ บุกตลุยสู่ความมืดมิด รายล้อมไปด้วยลูกไฟขนาดยักษ์ พาท่านหลบหลีกแมลงปีกแข็ง ไปกับ รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ แล้ว เราจะนำท่านสู่ ยุคจูราสสิคปาร์ค ตื่นเต้นกับการล่องแก่งผจญภัย กับไดโนเสาร์ และบรรยากาศของป่าดงดิบ สนุกกับการชมเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์ ของสตีเว่น สฟีลเบิร์ก ที่เสมือนเราอยู่ในเหตุการณ์จริงหรือจะผ่อนคลายด้วยการชมการแสดง Monster Dance ที่ เพลิดเพลิน และอื่นๆอีกมากมายรอท่านสัมผัส
18.30 น. พร้อมกันหน้าประตูทางเข้ายูนิเวอแซล นำท่านขึ้นรถ อำลาเกาะเซ็นโตซ่า
19.00 น. บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 11)  เข้าที่พัก โรงแรม  ROYAL@QUEEN  ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่หก        สิงคโปร์-เมอร์ไลอ้อน-เจ้าแม่กวนอิม-มาริน่าเบย์แซนด์- ( ช้อปปิ้ง )– กรุงเทพฯ
07 .30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่  12)  ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ ของประเทศสิงคโปร์    ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า  ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ  การThe Merlion นี้ ถูกผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตำนาน ซึ่งมี    หัวเป็นสิงโต และลำตัวเป็นปลา กำลังโต้คลื่น  ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบ สิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนาน เล่าขานของชาวมาเลย์ ส่วนลำตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์    นำท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นที่เคารพอย่างมากของชาวสิงคโปร์ เพื่อเป็นศิริมงคล ที่วัดจีน และชมวัดศรีกฤษณะ ของชาวฮินดู พิเศษ นำท่านเยี่ยมชม “มารีน่า เบย์ แซนด์" รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีก  และ  ภัตตาคารมากมาย  สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อ
ดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้า ถนนออชาดย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของ สิงคโปร์ (อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยช่วงช้อปปิ้ง)
15.30 น. นำท่านสู่สนามบินชางกีของสิงคโปร์ เตรียมเดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.40 น. เครื่องบินสายการบิน  แอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่  FD2934  นำท่านสู่กรุงเทพฯ
22.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน และต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง
กรณีกระเช้าขึ้นเก็นติ้งปิดการบริการ บริษัทฯขอสงวานสิทธิ์ในการใช้รถขึ้นสู่เก็นติ้ง

 

 
ผู้ใหญ่ท่านละ  21,900บ.(ห้องละ 2 ท่าน / 2 เตียง)

เด็กต่ำกว่า 12 ปี มีเตียงราคาลดลง      400 บ.

ผู้ใหญ่ท่านละ 21,900บ.(ห้องละ 3 ท่าน / 3 เตียง)ยกเว้นบนเก็นติ้งไม่มีเตียงเสริม กรณีเปิดห้องอีก1ห้อง เพิ่ม ท่านละ 1,000 บ.

เด็กต่ำกว่า 12 ปีไม่มีเตียง ราคาลดลง 1,000 บ.

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ  5,500   บ.

เด็ก 2-31/2ปี    9,500 บ.ไม่มีเตียง ไม่มีที่นั่งในรถ

อัตรานี้รวมภาษีสนามบินและเซอร์ชาร์ทน้ำมัน

 
 
อัตรานี้รวมค่าบริการ

 

- ค่าตั๋วเครื่องบินตามรายการหรือระดับเดียวกัน กรุงเทพ ฯ-ปีนัง , สิงคโปร์ – กรุงเทพ ฯ พร้อมค่าภาษีสนามบินและค่าน้ำมัน

- ค่าหมวกที่ระลึกสวยหรู

- อาหารตามระบุในรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ  โดย Universal เล่นได้ทุกอย่าง

- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตามขนาดผู้โดยสาร

- หัวหน้าทัวร์ไทย 1 ท่าน มัคคุเทศก์มาเลเซีย 1 ท่าน

- ประกันภัยทุนประกัน 1,000,000 บ. คุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 500,000 บ. 

- ค่าธรรมเนียมด่านผ่านแดนทุกประเทศ  - โรงแรม 5 คืน(สำหรับท่านที่พักสามคนในห้องที่เก็นติ้งไม่มีเตียงเสริม)
- ค่าสัมภาระกระเป๋าโหลดเข้าเครื่อง  ท่านละ 1 ใบ 15 ก.ก.  หากนำมาเกินกว่านี้ท่านต้องชำระที่เคาร์เตอร์สายการบิน
 
อัตรานี้ไม่รวม

 

- ค่าทิปไกด์  คนขับรถ ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ 400 บาท / ผู้เดินทาง 1 ท่าน  หรือตามความพึงพอใจ

- ทิปพนักงานยกกระเป๋า , อาหารเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากทัวร์จัดเลี้ยง   , โทรศัพท์ , ซักรีด , มินิบาร์ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  และภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % ) กรณีขอใบเสร็จถูกต้อง

 
เงื่อนไขการจอง

 

มัดจำท่านละ 8,000 บาท หลังการจอง  3  วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย   15 วัน
ถ้าท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณ FAX หลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อนามสกุลและที่อยู่ผู้จองทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, โปรแกรมที่จอง วันที่เดินทาง, จำนวนสมาชิกและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และสำเนาหนังสือเดินทางของท่าน   FAX มายังเบอร์
02-1484699  สำหรับคนไทยต่างด้าว เดินทางได้โดยขอวีซ่าและแจ้งเข้าแจ้งออกที่ตรวจคนเข้าเมืองรายละเอียดกรุณาสอบถามเพิ่มเติม

 
ระเบียบการและข้อตกลงการสำรองที่นั่ง

 

1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 8, 00 0   บาท  หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ยังไม่ถือว่าการจองสมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระอย่างน้อย   15 วันก่อนการเดินทาง

2. กรณีไม่สามารถเดินทางไปด้วยประการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 ก่อนการเดินทาง   มิฉะนั้น ทางบริษัท จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่มัดจำไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้

เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง 15 – 29 วัน จะไม่มีการคืนมัดจำ
ยกเลิกก่อนการเดินทางระหว่าง 8 – 14 วัน หักค่าใช่จ่าย 75% ของค่าใช่จ่ายทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 8 วัน หักค่าใช่จ่าย 90 % ของค่าใช่จ่ายทั้งหมด

- หัวหน้าทัวร์ไทย 1 ท่าน มัคคุเทศก์มาเลเซีย 1 ท่าน

- ประกันภัยทุนประกัน 1,000,000 บ. คุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 500,000 บ. 

- ค่าธรรมเนียมด่านผ่านแดนทุกประเทศ  - โรงแรม 5 คืน(สำหรับท่านที่พักสามคนในห้องที่เก็นติ้งไม่มีเตียงเสริม)
- ค่าสัมภาระกระเป๋าโหลดเข้าเครื่อง  ท่านละ 1 ใบ 15 ก.ก.  หากนำมาเกินกว่านี้ท่านต้องชำระที่เคาร์เตอร์สายการบิน
  เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว   ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท   หรือถือ    ศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย   7 วัน ก่อนการเดินทาง
 
หมายเหตุ

 

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  และบริษัทของสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากกรุ๊ป มีไม่ถึง 16 ท่านขึ้นไป

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน เช่นการเลื่อน หรือยกเลิกเที่ยวบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น หนังสือเดินทาง, โทรศัพท์มือถือ,กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
ให้ถือว่าเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเสมือนสัญญาของการขายทัวร์ ที่ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องได้ ในกรณีใดๆ
 
คำเตือน

 

1. ในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด บริษัทไม่แนะนำให้ท่านจองตั๋วเครื่องบินที่บินต่อกัน เที่ยวบินต้องมีระยะห่างกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เนื่องจากบางครั้งอาจมีความล่าช้าของสายการบินนั้นๆ และก่อนการจองตั๋วเครื่องบินจากต่างจังหวัด กรุณาตรวจสอบวันเดินทางและสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทอีกครั้งว่า กรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้แน่นอนหรือไม่ เนื่องจากบางครั้งมีกรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามที่กำหนดของแต่ละรายการท่องเที่ยว ซึ่งทำให้ทางบริษัทออกเดินทางได้

2. ในกรณีที่ท่าน อ่านหรือพิมพ์ รายละเอียดรายการจากทางเว็บไซด์ของบริษัท กรุณาตรวจสอบรายการฉบับสมบรูณ์จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทอีกครั้ง ก่อนการจอง รายการท่องเที่ยวและเงื่อนไขต่างๆ บริษัทจะยึดถือตามรายการฉบับสมบรูณ์เท่านั้น
หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุการเดินทางเหลือไม่น้อย กว่า 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 

 

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา