หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> บาหลี >>BA17301-BALI 4DAYS TG - FEB-DEC 2557

BA17301-BALI 4DAYS TG - FEB-DEC 2557 

เจาะลึก บาลี 4วัน เดินทางกุมภาพันธ์-ธันวาม 2557,29 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558  ราคาเริ่มต้นที่ 30,999-34,900 บาท/ท่าน

ปุราทามันอายุน วิหารทานาห์ลอต คินตามณี ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ วัดเบซากิห์ ตลาดอูบุด วัดตัมปะก์ซีริง ทะเลสาบบราตัน วัดอูลันดานูบราตัน ทุ่งข้าวขั้นบันได หาดกูต้า ระบำบาหลี  4 วัน 3 คืน  ( พักโรงแรม 3 คืน ระดับ 4 ดาว )

ขอนำท่านสู่ดินแดนอันแสนงดงามจนถูกขนานนามจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าเป็นเกาะสวาทหาดสวรรค์ของเหล่าบรรดานักแสวงหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ...เกาะบาหลี เป็น 1 ในนั้นที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเด็ดขาด เราจะนำท่านชมความสวยงามของ เกาะแห่งเทพเจ้าและมนต์เสน่ห์แบบบาหลี สัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายในฉบับสไตล์บาหลี รวมทั้งความเชื่อและความศรัทธาต่อเทพเจ้าของศาสนาฮินดู ชมระบำบารองอันเลื่องชื่อการต่อสู้ระหว่างธรรมะและอธรรม เสน่ห์ของการทูนของบนศีรษะเพื่อนำอาหารอันเลิศรสบูชาแด่เหล่าเทพเจ้าที่พวกเขานับถือ วิวทิวทัศน์ของศาสนสถานที่มีฉากหลังเป็นทะเลสาบซึ่งงดงามสุดจะบรรยาย..............

*** เปิดโลกสู่บาหลี ***

 

**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม                 **พิเศษ** ชมระบำพื้นเมืองบารอง

**พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว                                      **พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง                    

**พิเศษ** บินการบินไทย                                                    **พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง

 **พิเศษ**แถมกระเป๋าพับสุดเก๋                                         **พิเศษ**แถมเสื้อกันฝน

**พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยวบาหลี

    ตารางเที่ยวบิน

วันบิน

เมืองต้นทาง

เมืองปลายทาง

CODE

เที่ยวบิน

เวลาบิน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

เดนปาซาร์

BKK – DPS

TG 431

09.10 – 14.30  

วันที่ 4

เดนปาซาร์

กรุงเทพฯ

DPS – BKK

TG 432

16.20 – 19.30  

 

 

ตารางวันเดินทาง

วันที่

ราคา

จำนวน/กรุ๊ป

13 – 16 กุมภาพันธ์ 2557

29,999.-

17 ท่าน

4 – 7 เมษายน 2557

33,999.-

17 ท่าน

12 -15 เมษายน 2557

34,999.-

31 ท่าน

10-13 พฤษภาคม 2557

29,999.-

17 ท่าน

11-14 กรกฎาคม 2557

33,999.-

17 ท่าน

23-26 ตุลาคม 2557

30,999.-

21 ท่าน

5 – 8 ธันวาคม 2557

30,999.-

21 ท่าน

10 -13 ธันวาคม 2557

30,999.-

21 ท่าน

28 – 31 ธันวาคม 2557

33,999.-

31 ท่าน

29 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558

33,999.-

31 ท่าน

          

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ  บาหลี วัดอูลูวาตู  หาดจิมบารัน                      

07.00 น.

 

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง พิเศษ!! บริการอาหารว่างขนมปังแสนอร่อยจากร้านดังย่านนวมินทร์ + น้ำดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ

09.10 น.

ออกเดินทางสู่ เกาะบาหลี โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 431  รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่องบิน

14.30 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองบาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ (เวลาที่บาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

 

จากนั้น นำท่านชม วัดอูลูวาตู วัดหลักประจำท้องทะเล ตั้งอยู่บนสุดปลายผาหินชันที่สูงเกือบ 100 เมตร ด้านทิศตะวันตก เป็นวัดที่สร้างจากการแกะสลักหิน สมัยราชวงศ์ซเลนดราส ซึ่งอยู่บริเวณหน้าผา ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามยามเย็น ชมระบำพื้นเมือง ระบำคะชัก หรือระบำลิง (Kecak) ระบำคะชักนี้เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในบาหลี เป็นการตัดตอนมาจากรามายนะ (รามเกียรติ์) เล่าเรื่องราวของพระรามกับพลว่าวานรที่ตามไปช่วยนางสีดาจากทศกัณฐ์ โดยผู้ที่แสดงเป็นพลลิงจะนุ่งผ้าตาหมากรุก เปลือยท่อนบน ทัดดอกชบาแดงข้างหูนั่งล้อมวงซ้อนๆ กัน 4-5 ชั้น และโบกมือมือขึ้นลงโยกตัวไปมา ปากก็ร้องคะชัก คะชัก เป็นเสียงสูงต่ำแทนเครื่องดนตรีประกอบ โดยตัวเอกต่างๆ จะเดินร่ายรำไปมาในวงตรงกลางระหว่างพลลิงเหล่านั้น

19.00 น.

 

รับประทานอาหารเย็นแบบซีฟู้ดสไตล์บาหลีที่ริมชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ หาดจิมบารัน (มื้อที่ 1) เสิร์ฟกุ้ง Lobster 500 กรัม สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางเสียงคลื่นกระทบฝั่งและแสงดาว พร้อมเพลงขับกล่อมสไตล์บาหลีจากนักดนตรี หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก (พักโรงแรม Grand Mega Resort 4* หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว)  พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สอง

ปุราทามันอายุน นาข้าวขั้นบันไดเบดูกัลล์ วัดอูลันดานูบราตัน ปุราทานาห์ลอต

07.00 น.

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม ผักกาดดอง ปลากรอบ หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น   หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่  ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun) หรือ วัดเมงวี ซึ่งเป็นวัดที่เคยเป็นพระราชวังเก่า สร้างตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี กำแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้า สิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระน้ำล้อมรอบ จากนั้นนำท่านชม ทุ่งข้าวขั้นบันได ที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลงที่ เบดูกัลป์ (Bedugu)  

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารLabhaga  (มื้อที่ 3) พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา  แกงเขียวหวาน พะแนงไก่ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ   หลังอาหารนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง นำท่านชม ปุราอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ ปุราทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot) หรือ วิหารทานาห์ลอต เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี สร้างบนโขดหินคล้ายเกาะเล็ก ๆ เวลาน้ำขึ้น จึงดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ำลง ผู้คนสามารถเดินข้ามทางเดินไปยังตัววัดได้ เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม สร้างโดยนักบวชฮินดู ดัง ฮยัง นิราร์ธา ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล

19.00 น.

 

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร Golden Palace  (มื้อที่ 4) พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา  แกงเขียวหวาน พะแนงไก่ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ   หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรม Grand Mega Resort 4* หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว)

วันที่สาม

วัดเบซากีห์ คินตามณี ภูเขาไฟ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ อูบุด ระบำบาหลี

07.00 น.

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5)พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม ผักกาดดอง ปลากรอบ หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกให้เป็น วัดหลวง (Mother Temple) เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยังถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆ อีก 23 วัด นำท่านชม ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura Penataraa Aguan) ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง ทุกๆวันจะมีคนบาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา ท่านสามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายแบบพื้นเมืองทั้งชายและหญิง รวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศีรษะตามแบบดั้งเดิมด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี (Kintamani) ที่ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ เป็นฉากหลังและเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี

12.00 น.

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารที่คินตามณี Lake View (มื้อที่ 6) พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา  แกงเขียวหวาน พะแนงไก่ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ   พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ (Gunung Batur) มีอายุกว่า 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีให้การสักการะบูชา นับว่าเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง 1,717 เมตร เคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครั้ง บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบกูนุงบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul)  หรือ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า  วัดตัมปะก์ซีริง (TEMPAK SILING) มีบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เชื่อกันว่าพระอินทร์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน้ำพุ ชาวบาหลีนิยมมาอาบน้ำที่บ่อน้ำพุ จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย ทั้งยังรักษาโรคต่างๆได้ด้วยและเป็นวัดที่เคารพสักการะของชาวบาหลี บริเวณวัดจะมีร้านของฝากมากมาย ราคาต้องต่อรองกันสุดๆ คนไทยจะเรียกว่า ตลาดปราบเซียน นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด เป็นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่

18.30 น.

 

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7) พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา  แกงเขียวหวาน พะแนงไก่ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ  หลังอาหาร นำท่านชม ระบำบาหลี เป็นการแสดงที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวเพราะมีการจัดให้ชมเป็นประจำ เรื่องราวจะเกี่ยวการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายดีและปีศาจ (การชมระบำบาหลี แนะนำให้ชมในตอนกลางคืน เพราะจะได้เห็นแสงสี รวมทั้งชุดการแสดงแบบหลากหลาย) จบการแสดงนำท่านออกเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรม Grand Mega Resort 4* หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว)

วันที่สี่

กูต้าเซ็นเตอร์ อนุสาวรีย์มหาภารตะ  บาหลี  กรุงเทพฯ

07.00 น.

 

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8)   พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม ผักกาดดอง ปลากรอบ หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่  หาดกูต้า ชายหาดที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะบาหลี พักผ่อนกันตามสบายชายทะเลและนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิดที่ กูต้าเซ็นเตอร์

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9)  จากนั้นนำท่านเดินทางถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลีเป็นที่ระลึก

16.20 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 432

19.30 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ  

เดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

13 -16 กุมภาพันธ์ 2557

29,999.-

28,999.-

27,999.-

3,999.-

4 – 7 เมษายน 2557

33,999.-

32,999.-

31,999.-

3,999.-

12 -15 เมษายน 2557

34,999.-

33,999.-

32,999.-

3,999.-

10 -13 พฤษภาคม 2557

29,999.-

28,999.-

27,999.-

3,999.-

11 -14 กรกฎาคม 2557

33,999.-

32,999.-

31,999.-

3,999.-

23-26 ตุลาคม 2557

30,999.-

29,999.-

28,999.-

3,999.-

5 – 8 ธันวาคม 2557

30,999.-

29,999.-

28,999.-

3,999.-

10-13 ธันวาคม 2557

30,999.-

29,999.-

28,999.-

3,999.-

28 – 31 ธันวาคม 2557

33,999.-

32,999.-

31,999.-

3,999.-

29 ธันวาคม 57 – 1 มกราคม 58

33,999.-

32,999.-

31,999.-

3,999.-

 

ค่าบริการนี้รวม

1. ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ... (พัก Grand Mega Resort 4* หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว)

2. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เวย์ TG

3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม

4.  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว

5.  ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.- บาท/ท่าน

6.  ค่าภาษีสนามบาหลี  ประมาณ 600 – 700 บาท

7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

 8.มัคคุเทศก์ไทยจำนวน 1 ท่าน กรณีเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

9 . มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

10.แจกน้ำดื่ม 2 ขวดต่อวัน

ค่าบริการนี้ไม่รวม

1.  ค่าทิปไกด์และคนขับรถบาหลี ค่าทิปวันละ 3 ดอลล่า/ท่าน  รวม ท่านละ12 USD

2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด

3.  ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก

4  . มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

5. ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

การจองทริป

ผู้สนใจ โอนเงินมัดจำ  ท่านละ 15,000 บาท   ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง  20  วัน หรือจะชำระครั้งเดียวทั้งหมด

**  โอนแล้วนำหลักฐานสลิปการโอนเงินพร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล อายุ เบอร์โทรศัพท์  ชื่อทริป วันที่เดินทาง สำหรับทำประกันเดินทาง    Fax มาให้ที่ 02-148-4779    หลักฐานการโอนเงินให้นำมาแสดงในวันเดินทาง

การยกเลิกทัวร์

1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด

2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี

3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์

4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)

5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

หมายเหตุ

-          โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสม 

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน    อุปกรณ์กันฝน ร่ม ชุดกันฝน  รองเท้าสวมใส่สบาย

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว  เสื้อกันหนาว หมวกไหมพรม รองเท้าสวมใส่สบาย

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน  หมวกกันแดด  ครีมกันแดด  แว่นตากันแดด  รองเท้าสวมใส่สบาย

 

 
   

 

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา