หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> บาหลี >>BA17302-BALI BURO 4 DAYS TG -FEB-DEC 2557

BA17302-BALI BURO 4 DAYS TG -FEB-DEC 2557 

 

เจาะลึกบาหลี – บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน

 

คินตามณี ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ วัดเบซากิห์ ตลาดอูบุด
วัดตัมปะก์ซีริง ทุ่งข้าวขั้นบันได หาดกูต้า ระบำบาหลี

บุโรพุทโธ  วัดพรามนันต์  วังสุลต่าน 4 วัน 3  คืน  (พักโรงแรม 3 คืน ระดับ 4 ดาว)

โดยสายการบินไทย + บินภายในประเทศ ไป-กลับ จากบาหลี-ยอคยากาต้าร์ 2 เที่ยวบิน              

ขอนำท่านสู่ดินแดนอันแสนงดงาม จนถูกขนานนามจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าเป็นเกาะสวาทหาดสวรรค์ของเหล่าบรรดานักแสวงหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ...เกาะบาหลี เป็น 1 ในนั้นที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเด็ดขาด เราจะนำท่านชมความสวยงามของ เกาะแห่งเทพเจ้าและมนต์เสน่ห์แบบบาหลี สัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายในฉบับสไตล์บาหลี รวมทั้งความเชื่อและความศรัทธาต่อเทพเจ้าของศาสนาฮินดู ชมระบำบารองอันเลื่องชื่อการต่อสู้ระหว่างธรรมะและอธรรม เสน่ห์ของการทูนของบนศีรษะเพื่อนำอาหารอันเลิศรสบูชาแด่เหล่าเทพเจ้าที่พวกเขานับถือ วิวทิวทัศน์ของศาสนสถานที่มีฉากหลังเป็นทะเลสาบซึ่งงดงามสุดจะบรรยาย..............*** เปิดโลกสู่บาหลี ***

นำท่านสัมผัสพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดู เป็นศาสนสถานที่พลาดไม่ได้เด็ดขาด นั่นคือบุโรพุทโธ ชม วัดพรามนันต์ มรดกโลกล่าสุดที่เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดู

**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม                 **พิเศษ** ชมระบำพื้นเมืองบารอง

**พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว                                      **พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง                    

**พิเศษ** บินการบินไทย                                                    **พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง

 **พิเศษ**แถมกระเป๋าพับสุดเก๋                                         **พิเศษ**แถมเสื้อกันฝน

**พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยวบาหลี

 

ตารางเที่ยวบิน

วันบิน

เมืองต้นทาง

เมืองปลายทาง

CODE

เที่ยวบิน

เวลาบิน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

เดนปาซาร์

BKK – DPS

TG 431

09.10 – 14.30 

วันที่ 2

เดนปาซาร์

ยอร์คยากาตาร์

DPS – JOG

JT561

06.10 – 06.20

วันที่ 2

ยอร์คยากาตาร์

เดนปาซาร์

JOG – DPS

JT568

20.30 – 22.30

วันที่ 4

เดนปาซาร์

กรุงเทพฯ

DPS – BKK

TG 432

16.20 – 19.30 

 

ตารางวันเดินทาง

วันที่

ราคา

จำนวน/กรุ๊ป

13 – 16 กุมภาพันธ์ 2557

38,999.-

16 ท่าน

4 – 7 เมษายน 2557

41,999.-

16 ท่าน

12 -15 เมษายน 2557

42,999.-

16 ท่าน

10-13 พฤษภาคม 2557

38,999.-

16 ท่าน

11-14 กรกฎาคม 2557

42,999.-

16 ท่าน

23-26 ตุลาคม 2557

38,999.-

16 ท่าน

5 – 8 ธันวาคม 2557

39,999.-

16 ท่าน

10 -13 ธันวาคม 2557

39,999.-

16 ท่าน

28 – 31 ธันวาคม 2557

42,999.-

16 ท่าน

29 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558

42,999.-

16 ท่าน

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ  บาหลี  วัดอูลูวาตู หาดจิมบารัน 

06.00 น.

 

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

พิ เศษ!! บริการอาหารว่างขนมปังแสนอร่อยจากร้านดังย่านนวมินทร์ + น้ำดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ

09.10 น.

ออกเดินทางสู่ เกาะบาหลี โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 431  รับประทานอาหารกลางวันบินเครื่องบิน

14.30 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองบาหลี

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ (เวลาที่บาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

 

จากนั้น นำท่านชม วัดอูลูวาตู วัดหลักประจำท้องทะเล ตั้งอยู่บนสุดปลายผาหินชันที่สูงเกือบ 100 เมตร ด้านทิศตะวันตก เป็นวัดที่สร้างจากการแกะสลักหิน สมัยราชวงศ์ซเลนดราส ซึ่งอยู่บริเวณหน้าผา ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามยามเย็น ชมระบำพื้นเมือง ระบำคะชัก หรือระบำลิง (Kecak) ระบำคะชักนี้เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในบาหลี เป็นการตัดตอนมาจากรามายนะ (รามเกียรติ์) เล่าเรื่องราวของพระรามกับพลว่าวานรที่ตามไปช่วยนางสีดาจากทศกัณฐ์ โดยผู้ที่แสดงเป็นพลลิงจะนุ่งผ้าตาหมากรุก เปลือยท่อนบน ทัดดอกชบาแดงข้างหูนั่งล้อมวงซ้อนๆ กัน 4-5 ชั้น และโบกมือมือขึ้นลงโยกตัวไปมา ปากก็ร้องคะชัก คะชัก เป็นเสียงสูงต่ำแทนเครื่องดนตรีประกอบ โดยตัวเอกต่างๆ จะเดินร่ายรำไปมาในวงตรงกลางระหว่างพลลิงเหล่านั้น

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นแบบซีฟู้ดสไตล์บาหลีที่ริมชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ หาดจิมบารัน (มื้อที่ 1) พร้อมเสริฟกุ้ง Loster 500 กรัม สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางเสียงคลื่นกระทบฝั่งและแสงดาว พร้อมเพลงขับกล่อมสไตล์บาหลีจากนักดนตรี หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก  พักโรงแรม Grand Mega Resort 4* หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สอง

บาหลี  บุโรพุทโธ  วัดพรามนันต์  วังสุลต่าน  บาหลี

04.30 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร บาหลี

06.10 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์คยากาตาร์ โดยสายการไลอ้อนแอร์ อิโดนีเซีย เที่ยวบินที่ JT561

06.20 น.

 

 

 

(เวลาที่เมืองยอร์คยากาต้าร์ ช้ากว่าที่บาหลี ครึ่ง ชั่วโมง) เมืองยอร์คยากาตาร์ เมืองเอกอันดับสองรองจากจาการ์ต้า เมืองมรดกโลกและเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ นำท่านบริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก บุโรพุธโธ เป็นวัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตัวเองไม่เหมือนที่ใด เป็นพุทธสถานี่สำคัญและยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกับนครวัดในเขมร สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 8 -9 โดยราชวงศ์ Sailendras ซึ่งปกครองตอนใต้ของชวากลางและนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานโดยใช้หินจำนวนมากกว่า 1 ล้านก้อนหรือประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาก่อสร้างกว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผู้คนไปอยู่ทางชวาตะวันออก บุโรพุทโธถูกค้นพบอีกครั้งในศตวรรษที่ 8 และการบูรณะก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ดัทช์ปกครองชวา ในปี 1985 ก็ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ต่อต้านซูอาร์โต้จนได้รับความเสียหายอย่างหนักจนต้องได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง และได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก

12.00 น.

 

 

 

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา  แกงเขียวหวาน พะแนงไก่ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ   หลังอาหารหลังอาหารนำท่านชม วัดพรามนันต์ มรดกโลกล่าสุดที่เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดู ชมต้นกำเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงาม ชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ตำนานเทพแห่งฮินดู และเรื่องรางของการกำเนิดพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า จากนั้นนำท่านชม วังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชม วังเมกกะลัง รวมทั้งเครื่องบรรณาการต่างๆและห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อน ประวัติต่างๆที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยธรรมชวาให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่ประตูวังชม พระราชวังน้ำ (Water Palace) เป็นสถานที่ พักผ่อนของสุลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ จากนั้นนำท่านไปชมวิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซียที่ ถนนสายวัฒนธรรมมาลิโอโบโร่ ของเมืองยอร์คยากาตาร์ซึ่งจะมีสินค้าต่างๆ เช่นเครื่องจักรสาน ภาพวาด ผ้าบาติก กล่าวได้ว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะหัตถกรรมต่างๆ

18.00 น.

บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา  แกงเขียวหวาน พะแนงไก่ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ   หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบินยอร์คยากาตาร์

20.30 น.

ออกเดินทางสู่ เดนพาซ่าร์ โดยสายการไลอ้อนแอร์ อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ JT568

22.30 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร บาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศทางเข้าที่พัก

วันที่สี่

วัดเบซากีห์  คินตามณี ภูเขาไฟ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ อูบุด ระบำบาหลี

07.00 น.

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม ผักกาดดอง ปลากรอบ หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกให้เป็น วัดหลวง (Mother Temple) เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยังถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆ อีก 23 วัด นำท่านชม ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura Penataraa Aguan) ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง ทุกๆวันจะมีคนบาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา ท่านสามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายแบบพื้นเมืองทั้งชายและหญิง รวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศีรษะตามแบบดั้งเดิมด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี (Kintamani) ที่ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ เป็นฉากหลัง และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี

12.00 น.

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา  แกงเขียวหวาน พะแนงไก่ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ  

พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ (Gunung Batur) มีอายุกว่า 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีให้การสักการะบูชา นับว่าเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง 1,717 เมตร เคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครั้ง บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบกูนุงบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul)  หรือ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า  วัดตัมปะก์ซีริง (TEMPAK SILING) มีบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เชื่อกันว่าพระอินทร์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน้ำพุ ชาวบาหลีนิยมมาอาบน้ำที่บ่อน้ำพุ จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย ทั้งยังรักษาโรคต่างๆได้ด้วยและเป็นวัดที่เคารพสักการะของชาวบาหลี บริเวณวัดจะมีร้านของฝากมากมาย ราคาต้องต่อรองกันสุดๆ คนไทยจะเรียกว่า ตลาดปราบเซียน  นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด เป็นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่

18.30 น.

 

 

 

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 11) พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา  แกงเขียวหวาน พะแนงไก่ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ   หลังอาหาร นำท่านชม ระบำบาหลี เป็นการแสดงที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวเพราะมีการจัดให้ชมเป็นประจำ เรื่องราวจะเกี่ยวการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายดีและปีศาจ (การชมระบำบาหลี แนะนำให้ชมในตอนกลางคืน เพราะจะได้เห็นแสงสี รวมทั้งชุดการแสดงแบบหลากหลาย) จบการแสดงนำท่านออกเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรม Harris Riverview Hotel  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว) 

วันที่สี่

อนุสาวรีย์มหาภารตะ  บาหลี  กรุงเทพ

07.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม ผักกาดดอง ปลากรอบ หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น  หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่  หาดกูต้า ชายหาดที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะบาหลี พักผ่อนกันตามสบายชายทะเลและนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิดที่ กูต้าเซ็นเตอร์

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา  แกงเขียวหวาน พะแนงไก่ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ   จากนั้นนำท่านเดินทางถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลีเป็นที่ระลึก

16.20 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 432

19.30 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ       โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ

เดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

13 – 16 กุมภาพันธ์ 2557

38,999.-

37,999.-

36,999.-

3,999.-

4 – 7 เมษายน 2557

41,999.-

39,999.-

38,999.-

3,999.-

12 -15 เมษายน 2557

42,999.-

41,999.-

39,999.-

3,999.-

1-4 / 10-13 พฤษภาคม 2557

38,999.-

37,999.-

36,999.-

3,999.-

11-14 กรกฎาคม 2557

42,999.-

41,999.-

39,999.-

3,999.-

23-26 ตุลาคม 2557

38,999.-

37,999.-

36,999.-

3,999.-

5 – 8 ธันวาคม 2557

39,999.-

38,999.-

37,999.-

3,999.-

10 -13 ธันวาคม 2557

39,999.-

38,999.-

37,999.-

3,999.-

28 – 31 ธันวาคม 2557

42,999.-

41,999.-

39,999.-

3,999.-

29 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558

42,999.-

41,999.-

39,999.-

3,999.-

 

 

 

 

ค่าบริการนี้รวม

1. ค่าโรงแรมที่พัก 3  คืน พัก ระดับ 4 ดาว
2. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
4.  ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.- บาท/ท่าน
5.  ค่าภาษีสนามบาหลี  ประมาณ 600 – 700 บาท
6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

7.  มัคคุเทศก์ไทยจำนวน 1 ท่าน กรณีเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

8 . มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

9.  ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย กรุงเทพฯ - บาหลี – กรุงเทพฯ

10. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน ไป-กลับ 2 เที่ยวบิน สายการบิน ไลอ้อนแอร์   จากบาหลี-ย็อคยากาต้า และ ย็อคยากาต้า-บาหลี

ค่าบริการนี้ไม่รวม

  1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถบาหลี (ค่าทิปวันละ 3 ดอลล่าต่อวันต่อคน)

  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด

  3. ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ค่าเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือรายการ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก

  4. ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

การจองทริป

ผู้สนใจ โอนเงินมัดจำ  ท่านละ 15,000 บาท   ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง  20  วัน หรือจะชำระครั้งเดียวทั้งหมด

**  โอนแล้วนำหลักฐานสลิปการโอนเงินพร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล อายุ เบอร์โทรศัพท์  ชื่อทริป วันที่เดินทาง สำหรับทำประกันเดินทาง    Fax มาให้ที่ 02-148-4779  

การยกเลิกทัวร์

1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15  วัน ก่อนวันเดินทาง  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3  แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง  7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง  คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 
 (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
5.  ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

หมายเหตุ

-          โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสม 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูฝน    อุปกรณ์กันฝน ร่ม ชุดกันฝน  รองเท้าสวมใส่สบาย

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูหนาว  เสื้อกันหนาว หมวกไหมพรม รองเท้าสวมใส่สบาย

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยสำหรับฤดูร้อน  หมวกกันแดด  ครีมกันแดด  แว่นตากันแดด  รองเท้าสวมใส่สบาย

 

                  

 

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา