หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> บาหลี >>BA17303-BALI BURO 5 DAYS TG -FEB-DEC 2557

BA17303-BALI BURO 5 DAYS TG -FEB-DEC 2557 

เจาะลึกบาหลี – บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

ปุราทามันอายุน วิหารทานาห์ลอต
วัดอูลันดานูบาตูร์ คินตามณี ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ วัดเบซากิห์ ตลาดอูบุด
วัดตัมปะก์ซีริง ทะเลสาบบราตัน วัดอูลันดานูบราตัน ทุ่งข้าวขั้นบันได หาดกูต้า ระบำบาหลี

บุโรพุทโธ  วัดพรามนันต์  วังสุลต่าน 5 วัน 4 คืน  (พักโรงแรม 4 คืน ระดับ 4 ดาว)

โดยสายการบินไทย + บินภายในประเทศ ไป-กลับ จากบาหลี-ยอคยากาต้าร์ 2 เที่ยวบิน

 

ขอนำท่านสู่ดินแดนอันแสนงดงาม จนถูกขนานนามจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าเป็นเกาะสวาทหาดสวรรค์ของเหล่าบรรดานักแสวงหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ...เกาะบาหลี เป็น 1 ในนั้นที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเด็ดขาด เราจะนำท่านชมความสวยงามของ เกาะแห่งเทพเจ้าและมนต์เสน่ห์แบบบาหลี สัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายในฉบับสไตล์บาหลี รวมทั้งความเชื่อและความศรัทธาต่อเทพเจ้าของศาสนาฮินดู ชมระบำบารองอันเลื่องชื่อการต่อสู้ระหว่างธรรมะและอธรรม เสน่ห์ของการทูนของบนศีรษะเพื่อนำอาหารอันเลิศรสบูชาแด่เหล่าเทพเจ้าที่พวกเขานับถือ วิวทิวทัศน์ของศาสนสถานที่มีฉากหลังเป็นทะเลสาบซึ่งงดงามสุดจะบรรยาย..............*** เปิดโลกสู่บาหลี***

นำท่านสัมผัสพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดู เป็นศาสนสถานที่พลาดไม่ได้เด็ดขาด นั่นคือบุโรพุทโธ ชม วัดพรามนันต์ มรดกโลกล่าสุดที่เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดู

**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม                 **พิเศษ** ชมระบำพื้นเมืองบารอง

**พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว                                      **พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง                    

**พิเศษ** บินการบินไทย                                                    **พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง

 **พิเศษ**แถมกระเป๋าพับสุดเก๋                                         **พิเศษ**แถมเสื้อกันฝน

**พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยวบาหลี

 ตารางเที่ยวบิน

วันบิน

เมืองต้นทาง

เมืองปลายทาง

CODE

เที่ยวบิน

เวลาบิน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

เดนปาซาร์

BKK – DPS

TG 431

09.10 – 14.30 

วันที่ 3

เดนปาซาร์

ยอร์คยากาตาร์

DPS – JOG

JT561

06.10 – 06.20

วันที่ 3

ยอร์คยากาตาร์

เดนปาซาร์

JOG – DPS

JT568

20.30 – 22.30

วันที่ 5

เดนปาซาร์

กรุงเทพฯ

DPS – BKK

TG 432

16.20 – 19.30 

 

 

ตารางวันเดินทาง

วันที่

ราคา

จำนวน/กรุ๊ป

12 – 16 กุมภาพันธ์ 2557

40,999.-

16 ท่าน

3 – 7 เมษายน 2557

42,999.-

16 ท่าน

12 -16 เมษายน 2557

44,999.-

16 ท่าน

9 – 13  พฤษภาคม 2557

40,999.-

16 ท่าน

10-14 กรกฎาคม 2557

45,999.-

16 ท่าน

22-26 ตุลาคม 2557

40,999.-

16 ท่าน

5 – 9 ธันวาคม 2557

41,999.-

16 ท่าน

10 -14 ธันวาคม 2557

41,999.-

16 ท่าน

27 – 31 ธันวาคม 2557

44,999.-

16 ท่าน

28 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558

44,999.-

16 ท่าน

 

  รายละเอียดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ  บาหลี วัดอูลูวาตู 

06.00 น.

 

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

พิ เศษ!! บริการอาหารว่างขนมปังแสนอร่อยจากร้านดังย่านนวมินทร์ + น้ำดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ

09.10 น.

ออกเดินทางสู่ เกาะบาหลี โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 431  รับประทานอาหารกลางวันบินเครื่องบิน

14.30 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองบาหลี

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ (เวลาที่บาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

 

จากนั้น นำท่านชม วัดอูลูวาตู วัดหลักประจำท้องทะเล ตั้งอยู่บนสุดปลายผาหินชันที่สูงเกือบ 100 เมตร ด้านทิศตะวันตก เป็นวัดที่สร้างจากการแกะสลักหิน สมัยราชวงศ์ซเลนดราส ซึ่งอยู่บริเวณหน้าผา ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามยามเย็น  ชมระบำพื้นเมือง ระบำคะชัก หรือระบำลิง (Kecak) ระบำคะชักนี้เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในบาหลี เป็นการตัดตอนมาจากรามายนะ (รามเกียรติ์) เล่าเรื่องราวของพระรามกับพลว่าวานรที่ตามไปช่วยนางสีดาจากทศกัณฐ์ โดยผู้ที่แสดงเป็นพลลิงจะนุ่งผ้าตาหมากรุก เปลือยท่อนบน ทัดดอกชบาแดงข้างหูนั่งล้อมวงซ้อนๆ กัน 4-5 ชั้น และโบกมือมือขึ้นลงโยกตัวไปมา ปากก็ร้องคะชัก คะชัก เป็นเสียงสูงต่ำแทนเครื่องดนตรีประกอบ โดยตัวเอกต่างๆ จะเดินร่ายรำไปมาในวงตรงกลางระหว่างพลลิงเหล่านั้น

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย... พักโรงแรม Grand Mega Resort 4* หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สอง

ปุราทามันอายุน นาข้าวขั้นบันไดเบดูกัลล์ วัดอูลันดานูบราตัน ปุราทานาห์ลอต หาดจิมบารัน

07.00 น.

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม ผักกาดดอง ปลากรอบ หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่  ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun) หรือ วัดเมงวี ซึ่งเป็นวัดที่เคยเป็นพระราชวังเก่า สร้างตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี กำแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้า สิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี มีสระน้ำล้อมรอบ จากนั้นนำท่านชม ทุ่งข้าวขั้นบันได ที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลงที่ เบดูกัลป์ (Bedugu)  

12.00 น.

 

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)  พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา  แกงเขียวหวาน พะแนงไก่ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ  

หลังอาหารนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง นำท่านชม ปุราอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ ปุราทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot) หรือ วิหารทานาห์ลอต เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี สร้างบนโขดหินคล้ายเกาะเล็ก ๆ เวลาน้ำขึ้น จึงดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ำลง ผู้คนสามารถเดินข้ามทางเดินไปยังตัววัดได้ เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม สร้างโดยนักบวชฮินดู ดัง ฮยัง นิราร์ธา ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล

19.00 น.

 

รับประทานอาหารเย็นแบบซีฟู้ดสไตล์บาหลีที่ริมชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ หาดจิมบารัน (มื้อที่ 5) พร้อมเสิร์ฟกุ้ง Loster 500 กรัม พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา  แกงเขียวหวาน พะแนงไก่ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ   สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางเสียงคลื่นกระทบฝั่งและแสงดาว พร้อมเพลงขับกล่อมสไตล์บาหลีจากนักดนตรี หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักโรงแรม Grand Mega Resort 4* หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สาม

บาหลี  บุโรพุทโธ  วัดพรามนันต์  วังสุลต่าน  บาหลี

04.30 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร บาหลี

06.10 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์คยากาตาร์ โดยสายการไลอ้อนแอร์ อิโดนีเซีย เที่ยวบินที่ JT561

06.20 น.

 

 

 

(เวลาที่เมืองยอร์คยากาต้าร์ ช้ากว่าที่บาหลี ครึ่ง ชั่วโมง) เมืองยอร์คยากาตาร์ เมืองเอกอันดับสองรองจากจาการ์ต้า เมืองมรดกโลกและเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ นำท่านบริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สิ่งมหัจรรย์ของโลก บุโรพุธโธ เป็นวัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตัวเองไม่เหมือนที่ใด เป็นพุทธสถานี่สำคัญและยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกับนครวัดในเขมร สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 8 -9 โดยราชวงศ์ Sailendras ซึ่งปกครองตอนใต้ของชวากลางและนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานโดยใช้หินจำนวนมากกว่า 1 ล้านก้อนหรือประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาก่อสร้างกว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผู้คนไปอยู่ทางชวาตะวันออก บุโรพุทโธถูกค้นพบอีกครั้งในศตวรรษที่ 8 และการบูรณะก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ดัทช์ปกครองชวา ในปี 1985 ก็ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ต่อต้านซูอาร์โต้จนได้รับความเสียหายอย่างหนักจนต้องได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง และได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก

12.00 น.

 

 

 

บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา  แกงเขียวหวาน พะแนงไก่ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ   หลังอาหารหลังอาหารนำท่านชม วัดพรามนันต์ มรดกโลกล่าสุดที่เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดู ชมต้นกำเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงาม ชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ตำนานเทพแห่งฮินดู และเรื่องรางของการกำเนิดพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า จากนั้นนำท่านชม วังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชม วังเมกกะลัง รวมทั้งเครื่องบรรณาการต่างๆและห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อน ประวัติต่างๆที่มีความเป็นมาน่าศึกษาและมีค่าของอารยธรรมชวาให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่ประตูวังชม พระราชวังน้ำ (Water Palace) เป็นสถานที่ พักผ่อนของสุลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ จากนั้นนำท่านไปชมวิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซียที่ ถนนสายวัฒนธรรมมาลิโอโบโร่ ของเมืองยอร์คยากาตาร์ซึ่งจะมีสินค้าต่างๆ เช่นเครื่องจักรสาน ภาพวาด ผ้าบาติก กล่าวได้ว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะหัตถกรรมต่างๆ

18.00 น.

บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา  แกงเขียวหวาน พะแนงไก่ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ   หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบินยอร์คยากาตาร์

20.30 น.

ออกเดินทางสู่ เดนพาซ่าร์ โดยสายการไลอ้อนแอร์ อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ JT568

22.30 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร บาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศทางเข้าที่พัก

วันที่สี่

วัดเบซากีห์  คินตามณี ภูเขาไฟ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ อูบุด ระบำบาหลี

07.00 น.

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม ผักกาดดอง ปลากรอบ หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกให้เป็น วัดหลวง (Mother Temple) เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยังถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆ อีก 23 วัด นำท่านชม ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura Penataraa Aguan) ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง ทุกๆวันจะมีคนบาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา ท่านสามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายแบบพื้นเมืองทั้งชายและหญิง รวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศีรษะตามแบบดั้งเดิมด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี (Kintamani) ที่ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ เป็นฉากหลัง และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี

12.00 น.

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา  แกงเขียวหวาน พะแนงไก่ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ  

พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ (Gunung Batur) มีอายุกว่า 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีให้การสักการะบูชา นับว่าเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง 1,717 เมตร เคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครั้ง บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบกูนุงบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ  นำท่านเดินทางสู่ ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul)  หรือ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า  วัดตัมปะก์ซีริง (TEMPAK SILING) มีบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เชื่อกันว่าพระอินทร์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน้ำพุ ชาวบาหลีนิยมมาอาบน้ำที่บ่อน้ำพุ จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย ทั้งยังรักษาโรคต่างๆได้ด้วยและเป็นวัดที่เคารพสักการะของชาวบาหลี บริเวณวัดจะมีร้านของฝากมากมาย ราคาต้องต่อรองกันสุดๆ คนไทยจะเรียกว่า ตลาดปราบเซียน  นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด เป็นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่

18.30 น.

 

 

 

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 11) พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา  แกงเขียวหวาน พะแนงไก่ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ   หลังอาหาร นำท่านชม ระบำบาหลี เป็นการแสดงที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวเพราะมีการจัดให้ชมเป็นประจำ เรื่องราวจะเกี่ยวการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายดีและปีศาจ (การชมระบำบาหลี แนะนำให้ชมในตอนกลางคืน เพราะจะได้เห็นแสงสี รวมทั้งชุดการแสดงแบบหลากหลาย) จบการแสดงนำท่านออกเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักโรงแรม Harris Riverview Hotel  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว) 

วันที่ห้า

อนุสาวรีย์มหาภารตะ  บาหลี  กรุงเทพ

07.00 น.

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม ผักกาดดอง ปลากรอบ หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น  หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่  หาดกูต้า ชายหาดที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะบาหลี พักผ่อนกันตามสบายชายทะเลและนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิดที่ กูต้าเซ็นเตอร์

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา  แกงเขียวหวาน พะแนงไก่ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ยำปลากระป๋อง ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ   จากนั้นนำท่านเดินทางถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลีเป็นที่ระลึก

16.20 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 432

19.30 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ       โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ

เดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

12 – 16 กุมภาพันธ์ 2557

40,999.-

39,999.-

38,999.-

4,999.-

3 – 7 เมษายน 2557

42,999.-

41,999-

40,999.-

4,999.-

12 -16 เมษายน 2557

44,999.-

43,999.-

42,999.-

4,999.-

9 – 13  พฤษภาคม 2557

40,999.-

39,999.-

38,999.-

4,999.-

10-14 กรกฎาคม 2557

45,999.-

44,999.-

43,999.-

4,999.-

22-26 ตุลาคม 2557

40,999.-

39,999.-

38,999.-

4,999.-

5 – 9 ธันวาคม 2557

 

 

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา