หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> ภูฏาน >>BH17301-BHUTAN 5 DAYS B3 FEB-DEC 2557

BH17301-BHUTAN 5 DAYS B3 FEB-DEC 2557 

  ภูฎาน 5 วัน 4 คืน (จองล่วงหน้า 1 เดือนเท่านั้น) 

ขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดนมังกรสายฟ้า ภูฏาน  อลังการสถาปัตยกรรมพื้นเมือง ความงดงามในความพอเพียง สัมผัสจิตวิญญาณอันผ่องพิสุทธิ์ อิ่มเอมไปกับความงดงามของธรรมชาติและความรุ่งโรจน์แห่งอารยธรรม และเสนห์ของชาวภูฏานท้องถิ่น คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้ม และมิตรภาพ  ภูฏาน ชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศภูฏานคือ ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) มีสมญาว่า “ดินแดนของมังกรสายฟ้า”  ภูฏานนั้นเป็นประเทศเล็กๆ ที่ถูกปิดล้อมทั้งด้วยธรรมชาติและอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน เพราะถูกขนาบด้วยจีนและอินเดีย ในภูฏานนั้นมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่มากนักที่เดินทางเข้าไป เนื่องจากที่ตั้งของประเทศยากแก่การเข้าถึง และนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามากเกินไป อัตราที่กำหนดนั้นคือปีละ 5,000-7,000 คน ในปี 2005 จำนวนนักท่องเที่ยว 15,000 คน ภูฏานนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องความเป็นเมืองพุทธศาสนาบนเทือกเขาหิมาลัยจนได้รับการยกย่องว่าเป็น “สวรรค์บนดิน” เสน่ห์ภูฏานคือธรรมชาติอันสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย และส่วนหนึ่งนั้นมาจากพระราโชบายอันชาญฉลาดของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย นัมเกล วังชุก ซึ่งต้องการให้ชาวภูฏานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของภูฏานเอาไว้ แต่นโยบายคัดเลือกและจำกัดนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา ทำให้ภูฏานสามารถดำรงรักษาเอกลักษณ์ของชาติอันเป็นจุดเด่นในแง่ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและธรรมชาติเอาไว้ภูฏานเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากสำหรับผู้คนจากโลกภายนอก ในระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ ภูฏานกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องการมาเยือน.....เปิดโลกสู่ภูฏาน

**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม                 **พิเศษ** ชมระบำพื้นเมืองภูฏาน

**พิเศษ** ขึ้นวัดถ้ำเสือหรือวัดตักซัง                                **พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง                    

**พิเศษ** ภัตตาคารอาหารไทย 1 มื้อ                               **พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง

 **พิเศษ**แถมกระเป๋าพับสุดเก๋                                         **พิเศษ** **พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยวภูฏาน

ตารางเที่ยวบิน

วันบิน

เมืองต้นทาง

เมืองปลายทาง

CODE

เที่ยวบิน

เวลาบิน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

ปาโร

BKK – PBH

B3 – 701

06.30 – 09.45 

วันที่ 5

ปาโร

กรุงเทพฯ

PBH – BKK

B3 – 700

10.35 – 15.50 

**เวลาบินของสายการบินมีการปรับตลอดเวลาดังนั้นโปรดเช็คเวลาที่แน่นอนก่อนที่จะทำจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศในกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด **

ตารางวันเดินทาง

วันที่

ราคา

จำนวน/กรุ๊ป

12 – 16 กุมภาพันธุ์ 2557

49,999.-

16 ท่าน

5 – 9 เมษายน 2557

55,999.-

16 ท่าน

11 – 15 เมษายน 2557

55,999.-

20 ท่าน

12 -16 เมษายน 2557

55,999.-

20 ท่าน

13 -17 เมษายน 2557

55,999.-

20 ท่าน

10 -14 พฤษภาคม 2557

55,999.-

16 ท่าน

9 – 13 กรกฎาคม 2557

49,999.-

16 ท่าน

9 -13 สิงหาคม 2557

49,999.-

16 ท่าน

5 – 9 ธันวาคม 2557

49,999.-

16 ท่าน

6 – 10 ธันวาคม 2557

49,999.-

16 ท่าน

27 – 31 ธันวาคม 2557

49,999.-

20 ท่าน

28 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558

49,999.-

20 ท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการเดินทาง

 

วันแรก               กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 4 – 5  แถว K เคาน์เตอร์สายบินภูฏานแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับพร้อมบริการกระเป๋าเข้าเช็คอินท์  พิเศษ!! บริการอาหารว่างขนมปังแสนอร่อยจากร้านดังย่านนวมินทร์  + น้ำดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ

06.30 น.

ออกเดินทางสู่เมืองพาโร เมืองหน้าด้านสำคัญก่อนเดินทางสู่ดินแดนอื่นๆในประเทศภูฏาน โดยสายการบินแห่งชาติภูฏาน  เที่ยวบิน ที่ B3 – 701 แวะรับผู้โดยสารที่เมืองกัลกัตตา

09.45 น.

 

 

 

เดินทางถึงสนามบินเมืองพาโร สนามบินนานาชาติแห่งเดียวของภูฏานและยังได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่สุดยอดของการบินอันดับ 1 ของโลกอีกด้วยผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ แลกเงินนูทรัมที่สนามบิน จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์และป้อมเพื่อปกป้องเมืองพาโร แต่ต่อมาภายหลังได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1968 มีทั้งหมด 7 ชั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวมรวม ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอย สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจน ดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ   ชมป้อมพาโรหรือพาโรซอง แปลว่าป้อมเนินอัญมณี ปัจจุบันป้อมนี้เป็นศูนย์กลางการปกครองพาโรและเป็นที่ตั้งของอารามหลวงมีพระจำวัดกว่า 200 รูปและยังเป็นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง The Little Buddha

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารพื้นเมือง เมืองปาโร

บ่าย

 

 

 

 

 

 

 

หลังอาหารท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu ) เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม. แวะชมวิวทิวทัศน์ที่ วัดตัมชู (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กเก่าแก่อยู่ด้านหน้าวัด จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวแม่น้ำวังชู ซึ่งเป็นจุดรวของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ประเทศอินเดีย ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลภูเขา ถึง เมืองทิมพู ที่ระดับความสูง 2,400 เมตร นำท่านชม ตัวเมืองทิมพู เมืองที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวของประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัย โดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการแต่งกาย ตลอดจนมิตรไมตรีจิตของผู้คน โดยชาวภูฏานส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ผู้ชายจะแต่งชุดที่เรียกว่า โก (Kho) ส่วนผู้หญิงจะแต่งชุดที่เรียกว่า กีร่า (Kira) นำท่านชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) เป็นมหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี 1974  เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระเจ้าจิกมี โดร์นี วังชุก รัชกาลที่ 3 พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อปี 1972  พระสถูปนี้สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระองค์ให้ปรากฏเป็นจริงคือ ทรงดำริจะสร้างสัญลักษณ์แทนตรีภาคของพระพุทธองค์ขึ้นประดิษฐานไว้ในโลก จึงโปรดฯให้จารึกพระธรรมคำสอนลงบนแผ่นทองเป็นสัญลักษณ์แทนภาควจี สร้างพระพุทธรูป 1000 องค์ขึ้นเป็นสัญลักษณ์แทนภาคกาย  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดชันกังคา (Changangkha Temple) วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งถูกสร้างใน ค.ศ.ที่ 14 วัดที่ศักดิ์สิทธิ์และชาวภูฏานนิยมมาของไหว้พระขอพรและให้พระตั้งชื่อให้ลูกของตัวเอง ที่วัดนี้ท่านสามารถให้พระตั้งชื่อเป็นแบบชาวภูฏานได้ รอบๆบริเวณวัดท่านยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองทิมพู ชมระบำพื้นเมืองภูฏานอันงดงามประกอบดนตรีอันไพเราะเสนาะหูจับใจ

ค่ำ

เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL PHUNTSHOPELRI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สอง             ทิมพู – ปูนัคคา

เช้า

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น   เดินทางสู่โดโจล่า ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที หากอากาศดีสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม รวมถึงกังก้า พุนซุม ยอดเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถปีนขึ้นไปได้ สูง 7,500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล  ชม 108 สถูป ที่สร้างโดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้าจิกมี ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงค์วังชุก เพื่อเป็นการขอบคุณที่พระสวามีและบุตรชายชนะสงคราม และเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย ในปี 2003 เชิญท่านแขวนธงคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคล ได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อสู่เมืองปูนาคา สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1300 เมตร  เมืองหลวงเก่าของประเทศภูฏานและเป็นที่พักตากอากาศในฤดูหนาวซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

เที่ยง

 

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง ปลาหมึกแห้งทอด ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ      

บ่าย

 

 

ชมปูนาคาซ็อง ป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา  สร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโพ(แม่น้ำพ่อ)และแม่น้ำโม(แม่น้ำแม่)ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราชป้อมปราการถูกทำลายหลายครั้งจากไฟและภัยธรรมชาติแต่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง 

ค่ำ

 

รับประทานอาหารค่ำ พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง ปลาหมึกแห้งทอด ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ      

พักที่

พักที่โรงแรม  MERI PHUENSUM OR DAMCHEN RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม             ปูนัคคา– ทิมพู – เมืองพาโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น   เดินทางกลับสู่เมืองทิมพู  จากนั้นนำท่านชม สถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติของภูฏาน ที่เรียกว่า ทาคิน (Takin) ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมาก ชมจุดชมวิวที่บริเวณ พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ หรือที่รู้จักว่า Buddha Point ซึ่งเป็นจุดชิวเมืองทิมพูที่งดงามมากๆ เราจะได้เห็นหุบเขาตัวเมืองทิมพูทั้ง 360 องศา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารไทย

บ่าย

หลังอาหารชมาาoูารินทางถึงพาโร นำท้าชสำนัก โรงเรียนสอนงานศิลปะ เป็นสถาบันที่สอนงานศิลปะและงานช่างของภูฏาน 13 แขนง โดยใช้หลักสูตร 6 ปี  ตัวอย่างงานศิลปะแขนงต่างๆ เช่น การแกะสลักไม้ การปั้นพระพุทธรูปปูนปั้นละการวาดภาพพระบฏหรือภาพทังกาเป็นภาพวาดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา นำท่านชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Post Office) ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฎาน มีให้เลือกหลายรูปแบบและราคา ทั้งรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่า ซอง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่างๆ รวมทั้งยังมีสแตมป์ 3 มิติอีกด้วย และที่ไปรษณีย์ภูฏานท่านสามารถถ่ายรูปตัวเองเป็นตราไปรษณีย์ส่งกลับมาประเทศไทยได้ด้วย ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอ  สร้างขึ้นในปี 2001 โดยราชินีองค์ที่ 4 ในพระเจ้าจิกมี ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงค์วังชุก ภายในจัดแสดงผ้าทอและชุดประจำชาติภูฏานในภูมิภาคต่างๆ โดยส่วนใหญ่ได้มาจากเชื้อพระวงค์ภูฏาน  ท่านสามารถเลือกซื้อผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นได้ที่นี่ นำท่านชม การยิงธนู ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศภูฏาน  ชมทาชิโชซ็อง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองทิมพู เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและใหญ่โตมากปัจจุบันถูกแบ่งใช้เป็นสถานที่ทำงาน ของกษัตริย์ สถานที่ทำการของกระทรวงต่างๆ และวัดรวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช เดินเล่นในตัวเมืองทิมพู ท่านจะรู้สึกได้ถึงการผสมผสานอย่างลงตัวของประเพณีดั้งเดิม และความทันสมัย โดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการแต่งกาย ตลอดจนมิตรไมตรีจิตของผู้คน  นำท่าน ช้อปปิ้งของฝากจากเมืองทิมพู อาทิ ชุดประจำชาติภูฏาน ผ้าทอต่างๆ และของฝากประเภทงานไม้ หน้ากาก  นำท่านเดินทางสู่เมืองพาโร เขตพาโร เมืองเศรษฐกิจของประเทศภูฏาน เมืองพาโร เป็นถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมของชาวภูฏานตั้งแต่สร้างอาณาจักรพาโรมีประชากรที่เป็นชาวพื้นเมืองภูฏานแท้ๆมากที่สุด 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำพิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง ปลาหมึกแห้งทอด ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ      

พักที่

โรงแรมที่พัก TASHI NAMGAL RESORT OR KHANGKU  RESORT  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่              พาโร 

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น   ชมวัดตักซังหรือวัดถ้ำเสือ วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ ชาวภูฏานมีความตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเดินทางมาที่นี่ให้ได้ ตำนาน ท่านกุรุ รินโปเช่ ได้จาริกมาที่นี่โดยขี่อยู่หลังแม่เสือและท่านได้มาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิที่ นี่ และที่บริเวณวัดแห่งนี้ จึงเป็นที่มาของถ้ำเสือ และได้รับการยอมรับว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆทั้งของชาวภูฏาน สิกขิม ธิเบต และในปี 1646 ท่านซับดรุง งาวัง นัมเยล ท่านได้เดินทางมาที่นี่ ตัววัดสร้างขึ้นเมื่อปี 1692 และวัดนี้ได้เคยถูกไฟไหม้เมื่อ 19 เม.ย. 1998 ต่อมาได้รับการซ่อมแซมจนสภาพดี แต่วัดแห่งนี้ก็เกิดไฟไหม้อีกครั้ง แต่คราวนี้ไฟได้เผาสิ่งก่อสร้างหลักและเครื่องตกแต่งภายในวัดไปจนหมด แต่ก็ได้รับการซ่อมแซมจากรัฐบาลอีกครั้งในปีค.ศ. 2000 พร้อมทั้งได้ทำการจำลองเครื่องใช้ต่างๆในวัดให้เหมือนเดิม ในช่วงศตวรรษที่ 16 วัดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูฏานเคารพนับถือมาก ตามปกติ วัดจะไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมยกเว้นนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาไหว้พระและชม วัดนี้จะต้องขออนุญาตจากทางการเป็นพิเศษ ภายในวัดห้ามถ่ายรูป ต้องนำกล้องฝากไว้ด้านหน้าทางเข้า แต่เราสามารถถ่ายรูปได้จากจุดชมวิว (วัดอาจปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันพื้นเมือง พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง ปลาหมึกแห้งทอด ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ      

บ่าย

หลังอาหารนำท่านไปนมัสการพระพุทธรูปและรูปของคุรุรินโปเช่ ซึ่งชาวภูฏานถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 2 ชมคิชูลาคัง  สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 659 โดยกษัตริย์ชาวทิเบตพระนาว่าซงเซ็น กัมโป พระองค์สร้างวิหารหลังแรกขึ้นที่คีชูในศตวรรษที่ 7 เป็นหนึ่งใน 2 วัดที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศภูฏาน อีกวัดตั้งอยู่ที่เมืองปุมทัง คือ จัมเบ้ลากัง วิหารหลังใหม่นี้สร้างเพื่อถวายคุรุรินโปเชภายในวิหารมีรูปจำลองของท่านและท่านดิลโก เค็นเซรินโปเชที่งดงามและยิ่งใหญ่

ค่ำ

 

รับประทานอาหารค่ำ พิเศษ!! บริการเสริม อาหารไทย อาทิ น้ำพริก ปลาสลิดทอด น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด ปลาทูน่าผัดพริกใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงส้ม พะแนงไก่ ต้มโคล้งปลากรอบ น้ำพริกหนุ่ม แค้ปหมู ทอดมันปลากราย ยำปลากระป๋อง ปลาหมึกแห้งทอด ปลาหวานทอด เป็นต้น มีบริการมาม่า สำหรับท่านที่อยากทานด้วยค่ะ      

พักที่

พักที่โรงแรม  TASHI NAMGAL RESORT OR KHANGKU  RESORT  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า            พาโร  - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม   พิเศษ!!  บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำมะตูม น้ำเก๊กฮวย น้ำขิง เครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง ผักกาดดอง ไชโป้วหวานผัดไข่ ปลากรอบ ไข่เจียว หมูเส้นฝอย หอยลายกระป๋อง เป็นต้น  

10.35 น.   

ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3700 แวะรับผู้โดยสารที่เมืองกัลกัตตา

15.50 น.  

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

 

 

 

 

 

 

 

*** อัตราค่าบริการท่านละ ***

เดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

12 – 16 กุมภาพันธุ์ 2557

49,999.-

49,999.-

49,999.-

4,999.-

5 – 9 เมษายน 2557

55,999.-

55,999.-

55,999.-

4,999.-

11 – 15 เมษายน 2557

55,999.-

55,999.-

55,999.-

4,999.-

12 -16 เมษายน 2557

55,999.-

55,999.-

55,999.-

4,999.-

13 -17 เมษายน 2557

55,999.-

55,999.-

55,999.-

4,999.-

10 -14 พฤษภาคม 2557

55,999.-

55,999.-

55,999.-

4,999.-

9 – 13 กรกฎาคม 2557

49,999.-

49,999.-

49,999.-

4,999.-

9 -13 สิงหาคม 2557

49,999.-

49,999.-

49,999.-

4,999.-

5 – 9 ธันวาคม 2557

49,999.-

49,999.-

49,999.-

4,999.-

6 – 10 ธันวาคม 2557

49,999.-

49,999.-

49,999.-

4,999.-

27 – 31 ธันวาคม 2557

49,999.-

49,999.-

49,999.-

4,999.-

28 ธันวาคม 2557 – 1 มกราคม 2558

49,999.-

49,999.-

49,999.-

4,999.-

หมายเหตุ หากคณะเดินทาง 10 - 14 ท่าน ไม่ถึง 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ทางบริษัทฯขอเก็บเพิ่มท่านละ 3000 บาท

ค่าบริการรวม :

• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-พาโร-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าวีซ่า

• ค่า Development Fee ที่ทางรัฐบาลภูฏาน เรียกเก็บกับนักท่องเที่ยว    

• ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง

• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน

ค่าบริการไม่รวม :

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ พนักงานบริการยกกระเป๋าวันละ  5 ดอลล่า รวม 5 วัน 25 เหรียญดอลล่าสหรัฐ

*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท รวม 250 บาทต่อท่าน

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว

• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

• ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

เอกสารยื่นวีซ่า        

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่าตั๋วเครื่องบินจำนวน 15 ,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน  งวดที่สอง 15,000 บาท สำหรับออกตั๋ว  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการ เดินทางอย่างน้อย 20  วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน        เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน     เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขต่างๆ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

 

 

 

 

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา